Monthly Archives: Srpen 2016

Sv. Augustin

O svátku sv. Augustina (28. srpna) přinášíme k povzbuzení některé jeho citáty: Neměj strach z toho, co si tvůj Bůh přeje. My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Člověk je takový, jaké jsou jeho lásky. První mol, který ničí pravé bohatství je pýcha. Spoléhejte na živého Boha! Nešťastný je člověk, která zná všechno, ale…
více

Citáty faráře arského

Kdybych už byl jednou nohou v nebi a bylo mi řečeno, abych šel znovu na zem, abych obrátil byť jen jednoho hříšníka, vrátil bych se. Kněz je láskou Kristova srdce. V okamžiku posledního soudu nás asi nejvíce poleká poznání všeho toho, co Bůh vykonal pro naší spásu. Zde na světě jsme jako v mlze. Ale…
více