Monthly Archives: Srpen 2016

Sv. Augustin

O svátku sv. Augustina (28. srpna) přinášíme k povzbuzení některé jeho citáty: Neměj strach z toho, co si tvůj Bůh přeje. My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Člověk je takový, jaké jsou jeho lásky. První mol, který ničí pravé bohatství je pýcha. Spoléhejte na živého Boha! Nešťastný je člověk, která zná všechno, ale…
více

Falešná pokora

[audio mp3="http://paxvobis.cz/wp-content/uploads/2016/08/22.-v-mezidobí.mp3"][/audio] 22. neděle v mezidobí C  
více

Těsné dveře

„Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“, ptá se jistý člověk Ježíše. Tento člověk byl jistě zbožný Žid a ten si byl velice jistý svou spásou, vždyť to byl syn vyvoleného národa. Ten si myslel, že má spásu jistou. A tak čeká od Pána pouze ujištění. On čeká, že mu Ježíš řekne: „No jasně, ty…
více

Nanebevzetí

Začal bych takovou krátkou anekdotou. Pan farář říká panu kaplanovi těsně přede mší, aby kázal. „Otče, ale já nejsem připravený, co budu těm lidem říkat?“ „No tak řekni něco o Panně Marii.“ Kaplan tedy při mši svaté vystoupí na kazatelnu a káže. Když potom skončí, natočí se k němu pan farář a povídá: „Pane kaplane,…
více