Monthly Archives: Duben 2017

Triumf!

Kněz, o kterém vám dnes budu vyprávět, měl jednu takovou slabost – a sice byl to náruživý karbaník. Vždycky v neděli odpoledne šel s chlapama do hospody a tam spolu hráli mariáš. Pan farář byl dobrým hráčem, ale to víte, ne vždycky se zadaří. A tak jednou, bylo to těsně před velikonočními svátky se stalo,…
více

Ptáci v kleci

Jeden kněz přišel jednoho velikonočního rána do kostela a v ruce nesl rezavou, starou ptačí klec, kterou potom položil vedle kazatelny. Věřící udiveně nadzdvihli obočí. Když kněz promluvil, vyprávěl o tom, jak se včera procházel po městě a uviděl chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachy.…
více

Všechno špatně

Náš pan farář to všechno dělá špatně: • Když káže o něco déle: kázání nemělo konce • Když káže hlasitě: ten zase dnes křičel • Když mluvil normálně: dnes mu bylo sotva rozumět • Když má auto: kdepak je duch chudoby? • Když nemá auto: nejde s duchem doby • Když chodí po rodinách: toulá…
více

Květná neděle

Když politik vystoupí na veřejnosti se svým programem, zpravidla přednese řeč, projev, který je potom v tisku komentován, rozebírán, kritizován nebo chválen. Když vystoupil na veřejnosti Ježíš, také kázal, můžeme tedy říci, že pronášel projevy. Ale v rozhodujícím okamžiku, v okamžiku konfrontace se samotným střediskem náboženského života v Palestině, neprojevuje sám sebe a svůj program…
více