Monthly Archives: Červenec 2017

O perle

Jak vlastně vznikne perla? Perla vzniká z velké bolesti. Z živých ran. Např. perlorodka je maličký živočich, který žije ve své lastuře. A najednou do lastury vnikne malé zrnko písku. A toto zrnko se začne zarývat do těla perlorodky. Perlorodka se nejdříve brání a snaží se toto zrníčko vypudit ven. A tak toto zrníčko se…
více

O Nepříteli

V evangeliu 16. neděle v mezidobí mluví Ježíš o Nepříteli. Nepřítelem číslo jedna je pochopitelně ďábel. Jak víme, lidé mají na ďábla různý názor a podle toho můžeme lidi rozdělit do několika kategorií. 1/ Ti, kteří v ďábla nevěří. Bohužel tato kategorie se netýká pouze nevěrců a ateistů, ale patří sem i někteří moderní teologové.…
více

Lidská srdce

Ježíš nám v podobenství o rozsévači připomíná, že člověk může skutečně různým způsobem přistupovat k Božímu slovu. Je to proto, že i lidská srdce jsou různá. Proto i víra u lidí může být různá. Z toho důvodu zde Ježíš rozděluje lidi na čtyři skupiny. Všichni se setkali s Božím slovem, každý se ale zachoval trochu…
více

Učte se ode mě

Jeden muž spadl do studny a nemohl se dostat ven. Šel kolem soucitný člověk a řekl: „To je mi opravdu líto, cítím s tebou.“ Politik, který se věnoval sociálním otázkám, poznamenal: „Dříve či později tam někdo musel spadnout.“ Zbožný člověk prohlásil: „Do studny padají jenom zlí lidé.“ Vědec vypočítal, jak se to muselo stát, aby…
více