Monthly Archives: Září 2017

Terezka a askeze

V dřívějších dobách askeze patřila k samozřejmým projevům duchovního života. Jak se ale často prováděla, s tím už nemůžeme souhlasit. Askeze se provozovala velice přísně. Nosily se žíněné košile, řemínky na rukách i nohách, které se zadíraly do těla, a lidé se domnívali, že čím víc trpí, tím větší radost Bůh má. Tím, že se…
více

Chorál

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste, eleison. Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste, eleison. Nebeské jest dvorstvo krásné,…
více

Citáty sv. Vincence

U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly předkládáme některé jeho citáty: Pokud cítíme, že se nás zmocňuje hněv, ihned přestaňme konat, dokonce i mluvit a především se rozhodovat, dokud se neuklidníme. Podle našich slov se pozná naše srdce. Nemůžeme zastupovat Boží věc, když máme na mysli jen svoje vlastní zájmy. Lidé odcházejí a Bůh zůstává.…
více

Závist

Evangelium 25. neděle v mezidobí vypráví o závisti. Morálka rozlišuje mezi závistí a žárlivostí. Závist spočívá v tom, že něco nemám a chtěl bych to mít, zatímco žárlivost spočívá v tom, že něco mám a nechtěl bych o to přijít. Co se týká žárlivosti, s něčím podobným se můžeme setkat i u zvířat. Za jednou…
více