Monthly Archives: Říjen 2017

Mlčení

Už 15. srpna 1549 se dostal do Japonska první misionář a tím byl sv. František Xaverský, jedna z největších osobností 16. století křesťanského světa. Zpočátku měli misionáři v Japonsku velký úspěch hlavně u zbídačených venkovanů. Brzy je založen dětský útulek a nemocnice. V roce 1587 bylo v Japonsku už 150 000 křesťanů, v zemi už…
více

Mše svatá

O 28. neděli v mezidobí se čte podobenství o svatební hostině. My víme, že je to podobenství o nebeské hostině, na kterou jsme všichni zváni. Někdy se také tento příběh vysvětluje jako podobenství o mši svaté. Jistě i to je v pořádku, protože mše svatá je hostina, na kterou nás zve dobrý Bůh. Všechno začalo…
více

Sv. Jan XXIII.

U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před nimi a starým zase, že s nimi svět nekončí.“ „Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.“ „Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt.“ „Den bez modlitby je jako…
více

Zlí vinaři

První otázka, která nás při čtení dnešního evangelia napadne, je možná tato: Když hospodáři na vinici tak záleželo, proč ji odevzdal do takových rukou? Věnoval tak důvěru lidem, kteří nakonec zabili jeho syna. Tato důvěra se nám jeví jako naprosto nemoudrý čin. Ale takový Bůh už prostě je. Je to jakási Boží slabost, se kterou…
více