Monthly Archives: Říjen 2017

Přikázání lásky

Představme si, že mezi námi a Bohem existuje potrubí, a tímto potrubím proudí Boží láska. Je to jako s potrubím, kterým proudí voda. Potom stačí otevřít kohout a můžeme načerpat tolik vody, kolik chceme. Mezi námi a Bohem tedy existuje jakési neviditelné potrubí, kterým proudí Boží láska. Může se ale stát, že v potrubí se…
více

Mlčení

Už 15. srpna 1549 se dostal do Japonska první misionář a tím byl sv. František Xaverský, jedna z největších osobností 16. století křesťanského světa. Zpočátku měli misionáři v Japonsku velký úspěch hlavně u zbídačených venkovanů. Brzy je založen dětský útulek a nemocnice. V roce 1587 bylo v Japonsku už 150 000 křesťanů, v zemi už…
více

Mše svatá

O 28. neděli v mezidobí se čte podobenství o svatební hostině. My víme, že je to podobenství o nebeské hostině, na kterou jsme všichni zváni. Někdy se také tento příběh vysvětluje jako podobenství o mši svaté. Jistě i to je v pořádku, protože mše svatá je hostina, na kterou nás zve dobrý Bůh. Všechno začalo…
více

Sv. Jan XXIII.

U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před nimi a starým zase, že s nimi svět nekončí.“ „Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.“ „Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt.“ „Den bez modlitby je jako…
více