Monthly Archives: Březen 2018

Vzkříšení

Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti.“ Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil, řekni si: „Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého hříchu.“ Když ti…
více

Velký pátek

Jeden z církevních otců popisuje to, co se stalo na Kalvárii, takto: Představ si, že v aréně došlo k dojemnému zápasu. Jeden hrdina se utkal s krutým tyranem toho města a s nesmírnou námahou ho přemohl. Ty jsi stál na hradbě jako pouhý divák. Nebojoval jsi, nenamáhal ses, ani jsi neutržil rány. Jestliže však obdivuješ…
více

Zdroj lásky

Jeden kněz se velmi pečlivě chystal na každou slavnost. Nejvíce mu ležela na srdci slavnost Božího Těla. Byla to událost pro celou vesnici a všechno muselo klapnout. Už tři měsíce předem byla svolána farní rada a rozděleny úkoly. V den slavnosti byla celá ves na nohou. Přesně v 10.30 se dalo procesí do pohybu. Pěkně…
více

Nést kříž

V těchto dnech přemýšlíme o vážných věcech, přemýšlíme o utrpení. Proto bych dnes připomněl tři takové výjevy z filmu Umučení od Gibsona, které nám možná pomohou lépe pochopit právě význam a smysl utrpení. První scéna je velice krátká a zachycuje Marii, jak přichází na místo, kde vojáci zbičovali jejího syna. Přichází ze zvláštního důvodu –…
více