Dobrý pastýř

Znovu máme před očima ten dobře známý obraz dobrého pastýře. A dnes se zastavíme u jedné skutečnosti, o které mluví dnešní pastýři a která je moc důležitá pro ovce i pro pastýře, protože se jedná přímo o život ovečky. Jistě je mnoho faktorů, které ovlivňují spokojenost a vůbec celý život ovečky.

To, co ohrožuje život ovečky mimo jiné, je situace, kdy se ovečka převrátí na hřbet. Jestliže se totiž ovečka za určitých okolností převrátí tak, že leží na hřbetě všema čtyřma nohama vzhůru, nikdy sama nevstane. Na takovou ovci, alespoň to říkají pastýři, je smutný pohled. Leží na hřbetě, mává nohama a marně se snaží postavit. Občas zabečí o pomoc, ale dál leží a zoufale mává nohama. Jestliže jí někdo co nejdříve nepomůže, tak zahyne. Proto je velmi důležité, aby pastýř každý večer stádo kontroloval a přepočítal, zda jsou všechny ovečky na nohou. Jakmile zjistí, že jedna ovce schází, první myšlenka, která ho napadne je, že některá ovce někde zůstala ležet vzhůru nohama. Příčin, že se něco takového ovečce stane, je několik.

Jednou z nich je, že ovečka se pěkně napase a teď na zvlněném terénu hledá nějaký ten dolík, do kterého by se uvelebila. Ale právě tam se překulí na hřbet a zůstane bezmocně ležet. Jinou příčinou, proč se ovečka převrátí, může být nadměrné množství vlny, kdy ovce padá pod přílišnou tíhou svého rouna. Potom je třeba, aby ji pastýř co nejrychleji ostříhal. Další příčinou může být i vypasenost ovce, její přílišná hmotnost. A to, že se ovečka někdy převrátí, se může stát i ovcím, které jsou březí.

V těchto jednotlivých situacích, můžeme spatřit i situaci křesťana. Ovečka, která se chce uvelebit po dobré pastvě v dolíku, je symbolem křesťana, který hledá ve svém životě pohodlnou cestu, která nevyžaduje vytrvalost a kázeň. Člověk tak nechce nést kříž a obchází těžkosti. To je chvíle, která může být pro život křesťana nebezpečná.

Velké množství vlny nám může zase představovat lpění na hmotných věcech. Všechno to, co nás nějak spoutává, to co nás tlačí k zemi, všechny ty naše „těžké kufry.“ Proto Pán musí občas také zasáhnout do našeho života podobně jako pastýř, který musí ovečku ostříhat, aby nebyla tak těžká.

A nakonec je to vypasená ovce. To je sebejistý křesťan, který se honosí svými úspěchy v zaměstnání i v rodině a snad i tím, co udělal pro Pána. I tady musí Bůh někdy zasáhnout, aby přivedl tohoto člověka, ke zdravé střízlivosti.

Vidíme, jakou velkou péči potřebuje ovečka a podobně je tomu i s námi. Bůh sám nejlépe ví, co potřebujeme a podle toho s námi jedná. A už toto samotné poznání je pro nás občerstvením naší duše. Dnešní evangelium nás tak znovu ujišťuje o nezměrné Boží péči o každého z nás, která tu je pro naše dobro. (podle W.F. Kellera – Žalm 23)

Comments are closed.