O křtu

Otec Benedikt Groeschel je kapucín, který působí v New Yorku. On také řešil to dilema, komu pokřtít a komu ne. Jednou se na něho obrátil jeho bývalý ministrant právě s prosbou o křest. „Ani jsem nevěděl, že jsi ženatý?“ byl překvapený otec Benedikt. „Otče, já nejsem ženatý.“ „A proč nejsi ženatý?“ ptal se otec Benedikt. „Víte, my na sňatek ještě nejsme připraveni.“ „A co ta tvoje dívka, je katolička?“ „Není, ale proti katolíkům nic nemá.“ Kněz tomuto mladému muži potom řekl, že pokřtít není jenom tak, že to vyžaduje víru a také záruky ze strany rodičů. Kněz velmi dobře věděl, že tyto požadavky tito dva mladí lidé nenaplňují a byl z toho rozpolcený. Nakonec pokřtil, ale stále si nebyl jistý, jestli udělal dobře.

O několik týdnů později měl otec Benedikt možnost setkat se s Matkou Terezou a tak se rozhodl, že jí předloží tento problém a zeptá se na její názor. Vysvětlil jí tedy celý případ i to, že křest už proběhl. „Matko Terezo, co jsem měl udělat?“ Matka Tereza řekla: „Otče, vy jste kněz. Vy byste chtěl připravit toto dítě o křest? Vy byste ho chtěl připravit o milost spásy?“ Kněz na to odpověděl, že rodiče nejsou aktivní věřící a že nechodí do kostela. Matka Tereza se na kněze podívala velmi ironicky a řekla: „Otče, když je to tak jak říkáte, tak potom nezapomeňte, že toto dítě má ještě jednoho Otce, a tím je Bůh. A pokud se nepletu, Bůh chodí do kostela každý den. Bůh je přece v kostele každý den!“ A otec Benedikt pochopil, že udělal dobře, když toto dítě pokřtil.

Co nám řekl Ježíš o těchto lidech? Co řekl na adresu těch, kdo byli vzdálení a bez víry? Ježíš řekl, že byli jako ovce bez pastýře a slitoval se nad nimi.

Comments are closed.