Ptáci v kleci

Jeden kněz přišel jednoho velikonočního rána do kostela a v ruce nesl rezavou, starou ptačí klec, kterou potom položil vedle kazatelny. Věřící udiveně nadzdvihli obočí. Když kněz promluvil, vyprávěl o tom, jak se včera procházel po městě a uviděl chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachy. Zastavil ho a zeptal se: „Co to tam máš, chlapče?“
„Jen pár starých ptáků,“ odpověděl.
„Co s nimi chceš udělat?“ ptal se kněz.
„Vezmu je domů a budu si s nimi hrát,“ odpověděl chlapec. „Budu je dráždit a vytrhávat jim pera, aby se porvali. Už se těším na tu legraci.“
„Ale dříve nebo později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?“
„Mám pár koček,“ povídá kluk, „dám je jim, rády si na nich pochutnají…“
Kněz na okamžik ztichl. Potom řekl: „Kolik chceš za ty ptáky?“
„Cóóó? Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají a vůbec nejsou pěkní.“
„Kolik?“ znovu se ptá kněz.
Chlapec si ho přeměřil, jako kdyby se zbláznil, a vyhrkne: „10 dolarů!“
Kněz sáhl do kapsy a vytáhl 10 dolarů. Dal peníze chlapci a ten zmizel rychle jako blesk. Kněz vzal klícku a opatrně ji nesl na konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Položil klec na zem, otevřel dvířka a něžným ťukáním na mřížku přiměl ptáky, aby vyletěli. Pustil je na svobodu.
To vysvětlilo přítomnost klece u kazatelny a pastor začal vyprávět tento příběh:

Jednoho dne si povídal Ježíš s ďáblem. Satan se škodolibě chlubil: „Právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastražil jsem past a všichni se chytili. Nikdo neodolal a mám je všechny.“
„Co s nimi budeš dělat?“ zeptal se Ježíš.
Satan odpověděl: „Cha, budu se bavit! Budu je učit, jak se mají brát a potom rozvádět, jak se mají nenávidět a ubližovat si, naučím je pít, kouřit, fetovat a rouhat se. Naučím je vynalézat zbraně a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!“
„A co uděláš potom?“ zeptal se Ježíš.
„Potom je všechny zničím, všechny potom zabiju,“ hrdě prohlásil satan.
„Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš.
„Snad bys ty lidi nechtěl? Není v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš, budou tě nenávidět. Naplivají na tebe, budou tě proklínat a zabijí tě! Určitě o ně nestojíš!“
„Co za ně chceš?“ zeptal se znovu Ježíš.
Satan pohlédl na Ježíše a zašklebil se: „Všechny tvoje slzy a všechnu tvoji krev!“
Ježíš řekl: „Máš je mít!“ a zaplatil.
Kněz potom vzal klec a odešel od kazatelny.

Comments are closed.