Všechno špatně

Náš pan farář to všechno dělá špatně:

• Když káže o něco déle: kázání nemělo konce

• Když káže hlasitě: ten zase dnes křičel

• Když mluvil normálně: dnes mu bylo sotva rozumět

• Když má auto: kdepak je duch chudoby?

• Když nemá auto: nejde s duchem doby

• Když chodí po rodinách: toulá se a nikdy ho nestihneš doma

• Když zpovídá důkladně: je nesnesitelně pomalý

• Když zpovídá krátce: odbývá to a nedbá na lidi

• Když začne mši přesně: zase mu jdou špatně hodinky

• Když začne o něco později: celou farnost nechal na sebe čekat!

• Když dělá sbírky: potrpí si na peníze

• Když neopravuje kostel: je nedbalý a o nic se nestará

• Když je mladý: nemá žádné zkušenosti

• Když je starý: proč nejde do důchodu?

• Když nakonec zemře: co nám to udělal, vždyť není, kdo by ho nahradil!

Comments are closed.