Zamyšlení

 • Přikázání lásky

  Přikázání lásky patří k těm nejkrásnějším, ale zároveň k těm nejtěžším přikázáním. V souvislosti s…

  přečíst
 • Apoštol Jakub

  Při příležitosti svátku sv. apoštola Jakuba (3. 5.), předkládáme několik citátů z listu sv. apoštola…

  přečíst
 • Vinný kmen

  Boží slovo říká, že strom se pozná po ovoci. Dobrý strom nese dobré ovoce, špatný…

  přečíst
 • Vzkříšení

  Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí,…

  přečíst
 • Velký pátek

  Jeden z církevních otců popisuje to, co se stalo na Kalvárii, takto: Představ si, že…

  přečíst
 • Zdroj lásky

  Jeden kněz se velmi pečlivě chystal na každou slavnost. Nejvíce mu ležela na srdci slavnost…

  přečíst
 • O křtu

  Otec Benedikt Groeschel je kapucín, který působí v New Yorku. On také řešil to dilema,…

  přečíst
 • Kristoterapie

  Protože jsou dnes rodinné vztahy hodně narušené, vyhledávají lidé často odbornou pomoc. Navštěvují psychology, psychiatry…

  přečíst
 • Vánoční citáty

  Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce. Boží…

  přečíst
 • Na poušti

  Dnešní evangelium nás zavádí za Janem Křtitelem, který je přirovnáván k Eliáši. Jistě plným právem,…

  přečíst
 • Boží děti

  Na jedné vysoké palmě rostl kokosový ořech. Měl nádherný výhled, radoval se z něho, a byl…

  přečíst
 • Náš Král

  Slavnost Ježíše Krista Krále

  přečíst
 • O hřivnách

  Jeden člověk se chystal na cesty. Tím člověkem se míní Ježíš. I on se vydal…

  přečíst
 • Den Bible

  32. neděle v mezidobí je v tomto roce zároveň dnem, kdy si připomínáme Den Bible.…

  přečíst
 • Mistr a Pán

    Ježíš začíná své veřejné působení tím, že hlásá evangelium a uzdravuje každou nemoc a…

  přečíst
 • Svatí

  Známý duchovní spisovatel David Torkington se jako student dostal poprvé do Říma a teď viděl,…

  přečíst
 • Přikázání lásky

  Představme si, že mezi námi a Bohem existuje potrubí, a tímto potrubím proudí Boží láska.…

  přečíst
 • Mlčení

  Už 15. srpna 1549 se dostal do Japonska první misionář a tím byl sv. František…

  přečíst
 • Mše svatá

  O 28. neděli v mezidobí se čte podobenství o svatební hostině. My víme, že je…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst
 • Zlí vinaři

  První otázka, která nás při čtení dnešního evangelia napadne, je možná tato: Když hospodáři na…

  přečíst
 • Terezka a askeze

  V dřívějších dobách askeze patřila k samozřejmým projevům duchovního života. Jak se ale často prováděla,…

  přečíst
 • Chorál

  Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison.…

  přečíst
 • Citáty sv. Vincence

  U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly předkládáme některé jeho citáty: Pokud cítíme, že se…

  přečíst
 • Závist

  Evangelium 25. neděle v mezidobí vypráví o závisti. Morálka rozlišuje mezi závistí a žárlivostí. Závist…

  přečíst
 • O odpuštění

  Evangelium 24. neděle v mezidobí nám opět staví před oči tak důležité téma odpuštění a…

  přečíst
 • O váze

  Kdysi jedna žena vyprávěla takový svůj osobní zážitek a podělila se o své svědectví. Tato…

  přečíst
 • Poslední papež

  Spisovatel Graham Greene popisuje v jedné své povídce fiktivní příběh, odehrávající se ve vzdálené budoucnosti.…

  přečíst
 • Matka a dcera

  Dnešní příběh o kananejské ženě a její nemocné dceři nám vypráví z pohledu hlubinné psychologie…

  přečíst
 • Skoč do vody!

  Ježíš přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli na druhý břeh. Ježíš pochopitelně…

  přečíst