Zamyšlení

 • Mlčení

  Už 15. srpna 1549 se dostal do Japonska první misionář a tím byl sv. František…

  přečíst
 • Mše svatá

  O 28. neděli v mezidobí se čte podobenství o svatební hostině. My víme, že je…

  přečíst
 • Sv. Jan XXIII.

  U příležitosti svátku svatého papeže Jana XXIII. předkládáme některé jeho citáty: „Mladým stačí připomenout, že…

  přečíst
 • Zlí vinaři

  První otázka, která nás při čtení dnešního evangelia napadne, je možná tato: Když hospodáři na…

  přečíst
 • Terezka a askeze

  V dřívějších dobách askeze patřila k samozřejmým projevům duchovního života. Jak se ale často prováděla,…

  přečíst
 • Chorál

  Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison.…

  přečíst
 • Citáty sv. Vincence

  U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly předkládáme některé jeho citáty: Pokud cítíme, že se…

  přečíst
 • Závist

  Evangelium 25. neděle v mezidobí vypráví o závisti. Morálka rozlišuje mezi závistí a žárlivostí. Závist…

  přečíst
 • O odpuštění

  Evangelium 24. neděle v mezidobí nám opět staví před oči tak důležité téma odpuštění a…

  přečíst
 • O váze

  Kdysi jedna žena vyprávěla takový svůj osobní zážitek a podělila se o své svědectví. Tato…

  přečíst
 • Pastýřský list

  Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě Milí bratři a sestry, spolubratři…

  přečíst
 • Poslední papež

  Spisovatel Graham Greene popisuje v jedné své povídce fiktivní příběh, odehrávající se ve vzdálené budoucnosti.…

  přečíst
 • O perle

  Jak vlastně vznikne perla? Perla vzniká z velké bolesti. Z živých ran. Např. perlorodka je…

  přečíst
 • O Nepříteli

  V evangeliu 16. neděle v mezidobí mluví Ježíš o Nepříteli. Nepřítelem číslo jedna je pochopitelně…

  přečíst
 • Lidská srdce

  Ježíš nám v podobenství o rozsévači připomíná, že člověk může skutečně různým způsobem přistupovat k…

  přečíst
 • Vezmi si mě

  Na jednom kopci bylo jednou stéblo, malé stéblo trávy, které se spokojeně kývalo ve větru.…

  přečíst
 • Stavba katedrály

  Západoněmecký průmyslník Friedrich Flick zanechal po své smrti majetek v hodnotě jedné a půl miliardy…

  přečíst
 • IQ nebo láska?

  Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak…

  přečíst
 • Křest v Duchu

  V souvislosti s osobou Ducha svatého se velice často mluví o tzv. křtu v Duchu…

  přečíst
 • Pronásledování

  6. neděle velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Svědectví, která zde uvádíme, pocházejí z…

  přečíst
 • Kněžka

  Když se mluví o mužské spiritualitě, tak se mluví o mužských archetypech. Jsou to praobrazy,…

  přečíst
 • Dobrý pastýř

  Znovu máme před očima ten dobře známý obraz dobrého pastýře. A dnes se zastavíme u…

  přečíst
 • V krizi

  Oba emauzští učedníci si prošli skutečně osobní krizí. To je dnes velice moderní slovo. Dnes…

  přečíst
 • Triumf!

  Kněz, o kterém vám dnes budu vyprávět, měl jednu takovou slabost – a sice byl…

  přečíst
 • Ptáci v kleci

  Jeden kněz přišel jednoho velikonočního rána do kostela a v ruce nesl rezavou, starou ptačí…

  přečíst
 • Všechno špatně

  Náš pan farář to všechno dělá špatně: • Když káže o něco déle: kázání nemělo…

  přečíst
 • Květná neděle

  Když politik vystoupí na veřejnosti se svým programem, zpravidla přednese řeč, projev, který je potom…

  přečíst
 • Ping-pong

  Když Lazar těžce onemocněl, poslaly jeho sestry, Marie a Marta, vzkaz Ježíši, aby okamžitě přišel.…

  přečíst
 • Slepý vrabec

  Uprostřed jednoho pole stál strašák. Byl tak ohavný, že by vystrašil opravdu každého. Ani jeden…

  přečíst
 • Živá voda

  Ježíš je na cestách, má žízeň a tak hledá trochu vody. Když přijde ke studni,…

  přečíst
 • O rozlišování

  Evangelium 2. neděle postní nám vypráví mimo jiné o jedné důležité skutečnosti duchovního života a…

  přečíst
 • Pasti

  Kdybych přinesl past na myši a zeptal se vás, co to je, tak byste řekli,…

  přečíst
 • Přítomný okamžik

  Nedělejte si starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má…

  přečíst
 • Nepřátelé

  Evangelium 7. neděle v mezidobí mluví o lásce k nepřátelům. To je téma, které není…

  přečíst
 • Já, a hříšník?

  Ježíš říká v evangeliu 6. neděle v mezidobí, že Zákon platí. On ho nepřišel zrušit,…

  přečíst
 • O světle

  Evangelium 5. neděle v mezidobí nám připomíná, že světlo patří na podstavec a ne pod…

  přečíst
 • O křtu

  Otec Benedikt Groeschel je kapucín, který působí v New Yorku. On také řešil to dilema,…

  přečíst
 • Požehnání

  Možná se vám už také někdy stalo, že jste viděli nějaký obraz a ten vám…

  přečíst
 • V tranzu

  Nevím, jestli byste některé sportovce označili za mystiky, jisté ale je, že se dokážou libovolně…

  přečíst
 • Na poušti

  Dnešní evangelium nás zavádí za Janem Křtitelem na poušť. Na poušti roste jeden zvláštní druh…

  přečíst
 • Obrácení

  neděle adventní A

  přečíst
 • Archetypy

  Psychologové říkají, že dějinami, všemi kulturami, jdou určité obrazy, určité modely. Tyto obrazy, symboly či…

  přečíst