Monthly Archives: Březen 2018

Vzkříšení

Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti.“ Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil, řekni si: „Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého hříchu.“ Když ti…
více

Velký pátek

Jeden z církevních otců popisuje to, co se stalo na Kalvárii, takto: Představ si, že v aréně došlo k dojemnému zápasu. Jeden hrdina se utkal s krutým tyranem toho města a s nesmírnou námahou ho přemohl. Ty jsi stál na hradbě jako pouhý divák. Nebojoval jsi, nenamáhal ses, ani jsi neutržil rány. Jestliže však obdivuješ…
více

Nést kříž

V těchto dnech přemýšlíme o vážných věcech, přemýšlíme o utrpení. Proto bych dnes připomněl tři takové výjevy z filmu Umučení od Gibsona, které nám možná pomohou lépe pochopit právě význam a smysl utrpení. První scéna je velice krátká a zachycuje Marii, jak přichází na místo, kde vojáci zbičovali jejího syna. Přichází ze zvláštního důvodu –…
více