Monthly Archives: Květen 2019

Nebojte se!

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA „NEBOJTE SE!“ Milé sestry, milí bratři, loďka církve pluje v těchto časech po rozbouřených vodách. Je zmítána větrem a vlna-mi, které vyvolávají strach a pochybnosti a kladou řadu otázek: Má to vše Bůh ve svých rukou? Je to tak, jak si přeje? Jak se může dívat na viny, skandály a…
více

Růst v lásce

Přikázání lásky patří k těm nejkrásnějším, ale zároveň k těm nejtěžším přikázáním. V souvislosti s tímto přikázáním bych chtěl dnes připomenout jednoho muže, na kterého se tak trochu zapomnělo, a kterému přitom za tolik vděčíme. Už nevíme, jak vypadal, víme ale, že skutečně žil. Tou postavou je svatý Pachomius. Pachomius byl egyptský voják. V Thébách…
více

Žalm 23

Byl jednou jeden velký řečník, který měl vzdělání z nejlepší britské univerzity. Naučil se technikám správného mluvení, od tónu hlasu, správného tempa řeči až po přesvědčivý řečnický výraz. Naučil se toho o mluvení skutečně mnoho a odevšad přicházeli lidé, aby si ho poslechli. Jednoho večera podal skutečně ukázkový výkon. Bylo to vlastně to nejlepší, co…
více

Skála

Učedníci se po smrti Pána vrací ke své původní živnosti. Když byl Ježíš ukřižován, apoštolům se všechno zhroutilo jako domeček z karet. Prožili obrovské rozčarování a nezbývalo nic jiného, než se vrátit ke své původní profesi. Je pravda, že oni sice všechno opustili, ale lodě i sítě měli neustále doma. Stačilo je trochu oprášit a…
více