Monthly Archives: Srpen 2019

Nanebevzetí

Když papež Pius XII. (1. listopadu 1950) prohlásil za článek víry, že po skončení života „byla neposkvrněná Matka Boží vzata s tělem i duší do slávy nebeské“, potvrdil tím to, co křesťané už odedávna věřili a společně oslavovali dnešního dne při bohoslužbách. V Jeruzalémě se slavil dnešní den už v 5. století, od 6. století…
více

Citáty o pokoře

Bůh zjevuje svá tajemství pokorným. (J. Bevere) Víra není bez pokory. (G. Amorth) Čím je člověk moudřejší, tím pokornějším se stává. (F. Babler) Pokora znamená vkládat svou důvěru místo v sebe sama v Krista. (N. Anderson) Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. (Ježíš) Bůh se…
více

O bdělosti

Letí takhle jednou pilot se svým letadlem a letadlo má najednou poruchu. Pilot vidí, že je zle a v poslední chvíli se mu podaří katapultovat. Těsně nad zemí se ale zamotá se svým padákem do koruny stromu, a protože ztratil orientaci, tak potřeboval zjistit, kde vlastně je, kam se to nakonec dostal a kde se…
více

Newtonova víra

Anglický fyzik Isaac Newton byl nejen velkým vědcem, ale také silně věřícím člověkem. Přinášíme jeho text, který svědčí o vědcově velké víře, a ve kterém se odráží jeho zbožnost: Když byl Ježíš dítětem, znepokojil krále. Když byl chlapcem, udivil učitele. Když byl mužem, otřásl celým národem a základy Římské říše. Nenapsal ani jenu knihu, ale…
více