Monthly Archives: Září 2019

Vztahy

Příběh o marnotratném synovi velmi dobře známe. Dnes se pokusíme zamyslet nad tím, jestli bychom i v tomto vyprávění mohli uplatnit závěry pana doktora Piageta. Psycholog Piaget tvrdí toto: každý člověk ve svém životě prochází třemi stádii vývoje. Tato stádia on nazývá období pravidel, vzpoury a vztahů. A také nás bude zajímat, jestli tato tři…
více

První místo

Boží slovo nám připomíná, jaké jsou podmínky Ježíšova učedníka. Ježíš je opět velmi radikální: „Kdo miluje otce, matku, děti, víc nežli mne, není mne hoden.“ Co to pro nás znamená? Že Bohu v našem životě má patřit první místo, jinak nebudeme hodní Boha. To je skutečně velký Ježíšův nárok. Jak to ale poznám, že mám…
více