Monthly Archives: Březen 2020

Živá voda

Ježíš v evangeliu, kde se setkává se samařskou ženou u studny, představuje milující empatii. Představme si tento obraz: studna, olivy, zídka…Přichází žena, Ježíš sedí ve stínu. Žena je atraktivní, přitahuje pozornost mužů. Muž – Žid – ale nesměl mluvit na veřejnosti s ženou, už vůbec ne se Samařankou. Samařané navíc nesměli vstoupit do chrámu v…
více

Milovaný syn

Klíčová slova evangelia 2. neděle postní jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To je můj milovaný syn!“ Vidíme krásný vztah mezi Otcem a Synem. Tato slova poprvé zazněla u Jordánu, když byl Ježíš pokřtěn. To teprve Ježíš začínal svoji veřejnou činnost. Do té doby zatím nic zvláštního neudělal. Neměl za sebou žádný velký…
více