Monthly Archives: Duben 2020

Svatí o andělech

I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají svůj zrak. (sv. Terezie z Lisieux) Svatý anděl přišel těsně před tím, než jsem začala trpět. Společně jsme se klaněli Božímu majestátu, který ve mně vzbudil lítost nad mými hříchy, kvůli kterým se stydím objevit v jeho přítomnosti. Chvíli jsem snášela toto…
více

Pastýřský list

Milé sestry, milí bratři, tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. Mezitím se udály věci, které si vynutily mnohé…
více

Vzkříšení

Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti.“ Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil, řekni si: „Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého hříchu.“ Když ti…
více

Moc v bezmoci

Jeden kněz vyprávěl takové hezké svědectví. Byl to kněz řeholní a jejich komunita také dělala misie. A protože toho už bylo hodně, tak se stalo, že během těchto misií tento kněz vyhořel. Už prostě neměl sílu a nemohl dál, byl totálně vyčerpán fyzicky i psychicky. Odvezli ho proto na vyšetření, aby ho alespoň trochu dali…
více