Monthly Archives: Duben 2020

Vzkříšení

Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti.“ Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil, řekni si: „Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého hříchu.“ Když ti…
více

Moc v bezmoci

Jeden kněz vyprávěl takové hezké svědectví. Byl to kněz řeholní a jejich komunita také dělala misie. A protože toho už bylo hodně, tak se stalo, že během těchto misií tento kněz vyhořel. Už prostě neměl sílu a nemohl dál, byl totálně vyčerpán fyzicky i psychicky. Odvezli ho proto na vyšetření, aby ho alespoň trochu dali…
více

Symbol lásky

Kříž je symbolem naděje a předzvěstí vítězství. Především je ale symbolem lásky. O tom vypráví dva malé příběhy. Součástí těchto příběhů je kříž, na kterém je ukřižovaný Ježíš, přičemž jeho pravá ruka je utržená z hřebu a vychýlená dopředu. První takový kříž se nachází v jednom španělském kostele přímo nad zpovědnicí, a vztahuje se k…
více

V době epidemie

Modlitba pro čas epidemie Kerry Weber Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní…
více