Monthly Archives: Duben 2020

Pastýřský list

Milé sestry, milí bratři, tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. Mezitím se udály věci, které si vynutily mnohé…
více

Vzkříšení

Toto znamená věřit ve vzkříšení… Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti.“ Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil, řekni si: „Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého hříchu.“ Když ti…
více

Moc v bezmoci

Jeden kněz vyprávěl takové hezké svědectví. Byl to kněz řeholní a jejich komunita také dělala misie. A protože toho už bylo hodně, tak se stalo, že během těchto misií tento kněz vyhořel. Už prostě neměl sílu a nemohl dál, byl totálně vyčerpán fyzicky i psychicky. Odvezli ho proto na vyšetření, aby ho alespoň trochu dali…
více

Symbol lásky

Kříž je symbolem naděje a předzvěstí vítězství. Především je ale symbolem lásky. O tom vypráví dva malé příběhy. Součástí těchto příběhů je kříž, na kterém je ukřižovaný Ježíš, přičemž jeho pravá ruka je utržená z hřebu a vychýlená dopředu. První takový kříž se nachází v jednom španělském kostele přímo nad zpovědnicí, a vztahuje se k…
více