Monthly Archives: Červen 2020

Záhada obrazu

Když o Nejsvětější Trojici mluvili v prvních staletích církevní otcové, tak používali někdy velmi zvláštní a netradiční slovník. Oni říkali – Bůh je tanečník, ale nejenom tanečník, on je také tanec. Toto je něco, na co nejsme zase tak úplně zvyklí. Dokonce církevní otcové říkali, že v Bohu existuje tzv. kolový tanec. Ano – podle…
více