Monthly Archives: Červenec 2020

O víře

Svatým bratřím sv. Cyrilovi a sv. Metodějovi vděčíme za mnohé. Mimo jiné i za víru, kterou přinesli našim předkům. Když mluvíme o víře, je třeba říct, že existují různé druhy víry. Tím základním druhem víry, je víra v Boha. Člověk věří v Boží existenci. Víme, že ateisté tuto Boží existenci popírají. V poslední době je vidět nárůst takového…
více