Monthly Archives: Srpen 2020

Svatý Vavřinec

Ve stručnosti si můžeme připomenout životní příběh svatého jáhna Vavřince: První polovina 3. století, obrovské pronásledování křesťanů. Papež Sixtus je veden na popravu a těsně předtím pověří svého přítele jáhna Vavřince, aby se ujal pokladů církve a rozdal je těm nejchudším a nejpotřebnějším. Císař Valerián se ale všechno doví a přikazuje Vavřinci, aby mu poklad…
více