Monthly Archives: Srpen 2020

Život jako chléb

V evangeliu 18. neděle v mezidobí vidíme Ježíše, který bere do ruky chléb. Požehná ho, rozláme, dává učedníkům a učedníci zástupům. Tento chléb je zároveň nádherným obrazem lidského života. Krásně o tom píše Henri Nouwen ve své knize Život milovaných dětí. I my jsme byli nejdříve vzati a vyvoleni. Byli jsme vyvoleni od věčnosti samotným…
více