Monthly Archives: Srpen 2020

Dlouhé ticho

Jak je ten život vrtkavý! Minulou neděli jsme slyšeli o tom, jak Ježíš pochválil Petra za správnou odpověď – blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův – a o něco později si Petr vyslouží ostré pokárání – jdi mi z očí, satane! Myslím, že podobně je tomu i s námi. Na jedné straně se v našem životě objevují záblesky dobra,…
více

Poslední papež

Spisovatel Graham Greene popisuje v jedné své povídce fiktivní příběh, odehrávající se ve vzdálené budoucnosti. Celý svět je ovládán pouze jedinou stranou a v čele této stravy stojí mocný Vůdce. Vše je dokonale organizováno, víru se podařilo potlačit a zničit. Biskupové a kněží byli popraveni, církev už téměř neexistuje. Přežil pouze papež. Řím už dávno přestal být…
více

Megavíra

Jeden misionář po létech navštívil misijní stanici, kde před tím působil dlouhá léta, mnoho lidí zde pokřtil a přivedl k víře. Při své návštěvě se potkal s mužem, kterého tenkrát také pokřtil a tak si řekl, že ho vyzkouší, jestli si ještě vůbec něco pamatuje. A jak se tak spolu procházeli v buši, misionář měl plno otázek: „Kolik…
více

Nanebevzetí

Možná jste někdy viděli nějaký obraz nanebevzetí. Jeden z nich mají na Vranově u Brna. Je to poměrně velké plátno, na kterém je otevřený hrob Panny Marie. Apoštolové se naklání dovnitř a samozřejmě, že nic nevidí, protože hrob je prázdný. Ale přece jenom se v tomto hrobě něco nachází – malíř tam namaloval růžičku. A to proto,…
více