Monthly Archives: Srpen 2020

Svatý Vavřinec

Ve stručnosti si můžeme připomenout životní příběh svatého jáhna Vavřince: První polovina 3. století, obrovské pronásledování křesťanů. Papež Sixtus je veden na popravu a těsně předtím pověří svého přítele jáhna Vavřince, aby se ujal pokladů církve a rozdal je těm nejchudším a nejpotřebnějším. Císař Valerián se ale všechno doví a přikazuje Vavřinci, aby mu poklad…
více

Život jako chléb

V evangeliu 18. neděle v mezidobí vidíme Ježíše, který bere do ruky chléb. Požehná ho, rozláme, dává učedníkům a učedníci zástupům. Tento chléb je zároveň nádherným obrazem lidského života. Krásně o tom píše Henri Nouwen ve své knize Život milovaných dětí. I my jsme byli nejdříve vzati a vyvoleni. Byli jsme vyvoleni od věčnosti samotným…
více