Monthly Archives: Září 2020

Svatí a epidemie

Sv. Jindřich Morse (1595 – 1645) Narodil se v protestantské rodině v Anglii a ve svých 19 letech přestoupil do katolické církve. Během morové epidemie, která v roce 1636 začala v Anglii, podporoval duchovně i hmotně přes 400 katolických i anglikánských rodin. Sám se nakazil, ale uzdravil se. Svátek má 1. února. Sv. Františka Římská (1384 – 1440) V době…
více

Svatý kříž

HYMNUS ze svátku Povýšení svatého Kříže (14. 9.) Kříži věrný, ze všech stromů vzácný strome jediný, žádný se ti nevyrovná listím, květem, ovocem. Blahé dřevo, blahým hřebem blahé drží břemeno. Opěvujte, ústa, vavřín v slavném boji získaný, o skvělém vítězství kříže pějte slavný chvalozpěv: kterak Vykupitel světa obětován zvítězil. S prarodiči svedenými Tvůrce soucit projevil:…
více