Monthly Archives: Říjen 2020

Slovo kardinála

Několik slov k současné situaci Ve snaze zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19 přistoupila vláda v těchto dnech k mimořádným opatřením, která výrazně ochromila život v naší zemi. Kulturní i společenský život prakticky ustal, omezení vyhlášená vládou tvrdě dolehla i na náboženský život. Přesto nemusí být výjimečná situace, v níž se právě nacházíme, pouhým zdrojem frustrace…
více

Hostina

28. neděle v mezidobí nám připomíná podobenství o svatební hostině. My víme, že je to podobenství o nebeské hostině, na kterou jsme všichni zváni. Někdy se také tento příběh vysvětluje jako podobenství o mši svaté. Jistě i to je v pořádku, protože mše svatá je hostina, na kterou nás zve dobrý Bůh. Všechno začalo tím, že Ježíš…
více

Ukončení pandemie

Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu, v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy. Neúnavně sloužila nemocným a slabým a hájila víru a lidskou důstojnost i za cenu pronásledování a ztráty života. Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili a vyznávali,…
více

Citáty o růženci

Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“ (G. Gilbert) Posvátný růženec je mocná zbraň. Modlete se ho s upřímnou důvěrou a budete žasnout nad výsledky. (sv. Josemaria Escrivá) Když se modlíme růženec, je to jako by nás…
více