Monthly Archives: Říjen 2020

Hostina

28. neděle v mezidobí nám připomíná podobenství o svatební hostině. My víme, že je to podobenství o nebeské hostině, na kterou jsme všichni zváni. Někdy se také tento příběh vysvětluje jako podobenství o mši svaté. Jistě i to je v pořádku, protože mše svatá je hostina, na kterou nás zve dobrý Bůh. Všechno začalo tím, že Ježíš…
více

Ukončení pandemie

Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové Milosrdný Bože, děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu, v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy. Neúnavně sloužila nemocným a slabým a hájila víru a lidskou důstojnost i za cenu pronásledování a ztráty života. Dej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili a vyznávali,…
více

Citáty o růženci

Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence. (sv. František Saleský) Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“ (G. Gilbert) Posvátný růženec je mocná zbraň. Modlete se ho s upřímnou důvěrou a budete žasnout nad výsledky. (sv. Josemaria Escrivá) Když se modlíme růženec, je to jako by nás…
více

Zlí vinaři

První otázka, která nás při čtení evangelia o zlých vinařích napadne, je možná tato: Když hospodáři na vinici tak záleželo, proč ji odevzdal do takových rukou? Věnoval tak důvěru lidem, kteří nakonec zabili jeho syna. Tato důvěra se nám jeví jako naprosto nemoudrý čin. Ale takový Bůh už prostě je. Je to jakási Boží slabost,…
více