Monthly Archives: Únor 2021

Milovaný syn

Klíčová slova dnešního evangelia jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To je můj milovaný syn!“ Vidíme krásný vztah mezi Otcem a Synem. Tato slova poprvé zazněla u Jordánu, když byl Ježíš pokřtěn. To teprve Ježíš začínal svoji veřejnou činnost. Do té doby zatím nic zvláštního neudělal. Neměl za sebou žádný velký výkon, a…
více

Popel

Byl to již prastarý předkřesťanský zvyk sypat si hlínu a popel na hlavu nebo házet popel do vzduchu. Těžko nemocné ukládali na popel, zklamaní a zarmoucení si lehávali na zem a přikrývali se zemí. Chtěli tím říci, že už se považují za mrtvé, že pro ně nemá život smysl. Ve Skutcích apoštolů (22,23) se dočítáme,…
více

Slovo o. biskupa

Milé sestry, milí bratři, žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, které vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající tomu, který většina lidí opravdu prožívá. Zahlcováni všemi možnými informacemi nemáme často ani čas v klidu rozlišit jejich důležitost a vstřebáváme negativní balast, který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní…
více

Slovo biskupů

Vážení a milí nemocní přátelé, bratři a sestry, obracíme se na Vás touto cestou u příležitosti 29. světového dne nemocných, který si každý rok připomínáme v den památky Panny Marie Lurdské, kdy Vás obvykle každý rok navštěvujeme v nemocnicích a jiných zařízeních, kde pobýváte z důvodu nemoci nebo věku. Snažíme se při těchto návštěvách slavit Kristovu Nejsvětější…
více