Monthly Archives: Únor 2021

Milovaný syn

Klíčová slova dnešního evangelia jsou: „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ „To je můj milovaný syn!“ Vidíme krásný vztah mezi Otcem a Synem. Tato slova poprvé zazněla u Jordánu, když byl Ježíš pokřtěn. To teprve Ježíš začínal svoji veřejnou činnost. Do té doby zatím nic zvláštního neudělal. Neměl za sebou žádný velký výkon, a…
více

Popel

Byl to již prastarý předkřesťanský zvyk sypat si hlínu a popel na hlavu nebo házet popel do vzduchu. Těžko nemocné ukládali na popel, zklamaní a zarmoucení si lehávali na zem a přikrývali se zemí. Chtěli tím říci, že už se považují za mrtvé, že pro ně nemá život smysl. Ve Skutcích apoštolů (22,23) se dočítáme,…
více