Monthly Archives: Květen 2021

Novéna

Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak apoštoly, kteří se po Ježíšově nanebevstoupení vrátili do Jeruzaléma a tam se v horní místnosti „svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ V modlitbách čekali na naplnění zaslíbení, které jim Ježíš dal před svým vystoupením na nebesa.…
více

Sv. Josef dělník

Ještě v nedávných dobách, v dobách prvomájových průvodů jsme byli zahlcováni různými hesly a transparenty. Jedním z nich bylo také ono: „Kdo nepracuje, ať nejí.“ Ale v bibli to čteme trochu jinak: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ Mezi člověkem, který nepracuje a tím, který pracovat nechce, je přece velký rozdíl! A právě dnešní den (1. května) si připomínáme svátek…
více