Monthly Archives: Květen 2021

Trojice

Všichni známe barokní obrazy Nejsvětější Trojice. Nebeský Otec je zde namalován jako stařec s šedivými vlasy i vousy. Syn jako mladý muž v plné síle a Duch svatý v podobě holubice. Dnes bych chtěl zmínit jiný obraz Nejsvětější Trojice, který se těm ostatním tak trochu vymyká. Namaloval to téměř neznámý malíř Sebastian Dayg v první polovině 16. století a…
více

Křest v Duchu

V souvislosti s osobou Ducha svatého se velice často mluví o tzv. křtu v Duchu svatém. Co to ale znamená, a co tím vlastně myslí? Co je to ten křest v Duchu svatém? Nejedná se o žádný druhý křest v tom slova smyslu, že člověk by musel být znovu polit vodou o znovu pokřtěn. Křest v tomto slova smyslu je pouze…
více

Novéna

Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak apoštoly, kteří se po Ježíšově nanebevstoupení vrátili do Jeruzaléma a tam se v horní místnosti „svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ V modlitbách čekali na naplnění zaslíbení, které jim Ježíš dal před svým vystoupením na nebesa.…
více

Sv. Josef dělník

Ještě v nedávných dobách, v dobách prvomájových průvodů jsme byli zahlcováni různými hesly a transparenty. Jedním z nich bylo také ono: „Kdo nepracuje, ať nejí.“ Ale v bibli to čteme trochu jinak: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ Mezi člověkem, který nepracuje a tím, který pracovat nechce, je přece velký rozdíl! A právě dnešní den (1. května) si připomínáme svátek…
více