Monthly Archives: Červenec 2021

Dva světy

V tomto roce (2021) je to poprvé, kdy slavíme Světový den prarodičů a seniorů, jak si to přál papež František. Jak papeži záleží na tom, abychom nezapomínali na ty naše nejstarší. Proto bychom si mohli říct několik slov o dětech, a jak mohou prožívat svět rodičů i prarodičů. A nechme se inspirovat poznatky pana doktora Zdeňka…
více

Potřeba zpomalit

John Ortberg je spisovatel, který píše krásné duchovní knihy. A v jedné z nich se zmiňuje o tom, jak se s rodinou přestěhoval, a krátce po tomto přestěhování zavolal jednomu svému dobrému moudrému příteli, jestli by se s ním nemohl setkat a popovídat si. John potřeboval také poradit, jak dál v duchovním životě a na co se zaměřit. A tak…
více

Modlitba

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021 Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, jsi mi skálou a útočištěm od mládí! Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem. Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za…
více

Rituály

Učedníci jdou na zkušenou. Na cestu si mají vzít pouze hůl, jedny šaty a opánky. Mají být tedy zcela závislí na Bohu. V dnešním evangeliu jsme navíc ještě slyšeli o jednom velice zvláštním rituálu, který má také učedníky provázet. Pokud někde nebudou přijati, mají si vytřást prach ze svých nohou. Tím se mají distancovat od těch,…
více