Monthly Archives: Září 2021

Prevence

V evangeliu 26. neděle v mezidobí Ježíš po nás jistě nechce, abychom se mrzačili. Ježíš nechce, abychom si vylupovali oči, odsekávali nohy nebo ruce. Text, který jsme slyšeli, vypráví o hříchu, o tom, že může být skutečně nebezpečný, a proto Ježíš mluví o prevenci. Tedy těmi slovy o vylupování si očí, odsekávání rukou či nohou, Ježíš…
více

O trpělivosti

Bezbožní chtějí zkoušet spravedlivého. Jedna ze zkoušek vypadá takto: zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. A právě téma trpělivosti nás bude zajímat. Latina má pro trpělivost hned dva výrazy. Ten první, to je patientia. My známe naše české slovo, které je odvozeno od tohoto slova latinského,…
více

Tři kříže

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“ Když je řeč o kříži a o jeho nesení, tak se můžeme podívat na Kalvárii. Tam vidíme stát dokonce kříže tři. Ježíš neumíral o Velkém pátku sám. Po levé ruce Ježíše stál kříž odmítnutý. Visel na něm zločinec, který se odmítl…
více

Hluchoněmý

K Ježíši přivedli hluchoněmého člověka. Jistě v tomto obrovském zdravotním problému, můžeme spatřovat i duchovní stav člověka. Můžeme říci, že je to člověk, který už toho tolik slyšel o Ježíši, ale ta slova ještě stále nepronikla jeho srdce. To je ta hluchota – on slyší a neslyší. On slyší Boží slovo, ale ono se k němu nedostává. A…
více