Monthly Archives: Říjen 2021

Synové hromu

Když byl Jan mladý, měl pravděpodobně prudkou a prchlivou povahu. Byl to cholerik, který se rychle dokázal rozčílit. Proto také Jan i jeho bratr Jakub měli přezdívku Boanerges – tedy synové hromu. Oba byli asi pěkní bouřliváci. Takovou přezdívku nedostali jen tak pro nic za nic. To souviselo s jejich povahou. Známe ten příběh, kdy Samařané…
více

Rhema

V roce 2010 celý svět s napětím sledoval zprávy z Chile, kde zůstalo hluboko pod zemí uvězněno 33 horníků.  Během té doby se s nimi podařilo navázat spojení prostřednictvím potrubí. A tímto potrubím k nim byly dopraveny miniaturní Bible spolu s lupami, aby si horníci mohli číst. V každé Bibli byl zvýrazněn žalm 40, kde žalmista píše o tom, jak všechnu svoji…
více

O zlaté rybce

„To je hrozné, že musíme bydlet v této staré chatrči. Je tu smrad a nevlídno. Mohl sis přát hezký domek. Běž ještě jednou k moři, zavolej tu rybu a řekni, že chceš domeček!“ „Proč bych se tam měl zase vracet?“ řekl muž. „Hele,“ odpověděla žena, „chytils ji a zase pustil, určitě pro tebe něco udělá. Hned tam…
více