Monthly Archives: Říjen 2021

O lásce

Mnoho pohádek vypráví o tom, že láska může vyhojit naše rány. V pohádce „O šesti labutích“ vysvobozuje sestra svou láskou šest bratrů se zakletí. Šest let mlčí a šije pro bratry hvězdné košilky. To je krásný symbol její lásky. Medituje o každém ze svých bratří, vyšívá pro každého z nich košilku, která se k němu hodí, a vždycky…
více

Misijní neděle

Před 100 lety existovala v Americe velká mlékárenská společnost Bordon. Mladý Wiliam Bordon ve svých 17 letech úspěšně absolvoval školu a tatínek mu za to dal dárek. Dal mu peníze na cestu do světa s tím, že Wiliam může jet, kam chce. Mladý muž dostal tedy peníze a sluhu, ale k tomu dostal od tatínka ještě jednu věc…
více

Synové hromu

Když byl Jan mladý, měl pravděpodobně prudkou a prchlivou povahu. Byl to cholerik, který se rychle dokázal rozčílit. Proto také Jan i jeho bratr Jakub měli přezdívku Boanerges – tedy synové hromu. Oba byli asi pěkní bouřliváci. Takovou přezdívku nedostali jen tak pro nic za nic. To souviselo s jejich povahou. Známe ten příběh, kdy Samařané…
více

Rhema

V roce 2010 celý svět s napětím sledoval zprávy z Chile, kde zůstalo hluboko pod zemí uvězněno 33 horníků.  Během té doby se s nimi podařilo navázat spojení prostřednictvím potrubí. A tímto potrubím k nim byly dopraveny miniaturní Bible spolu s lupami, aby si horníci mohli číst. V každé Bibli byl zvýrazněn žalm 40, kde žalmista píše o tom, jak všechnu svoji…
více