Monthly Archives: Listopad 2021

Pán přijde!

Slovo advent pochází z latinského adventus, což jak víme, znamená příchod. Pochopitelně se tím myslí příchod Boha k člověku. Co se týká Božího přicházení k člověku, můžeme o něm přemýšlet hned v několika rovinách. Jednak se v adventu připravujeme na ten první příchod našeho Boha na tuto zemi, což jsou Vánoce. Potom se připravujeme na druhý Kristův příchod na konci…
více

Archetypy

Psychologové říkají, že dějinami, všemi kulturami, jdou určité obrazy, určité modely. Tyto obrazy, symboly či modely jsou stále stejné. A tak se také zjistilo, že i v duši každého muže se nacházejí čtyři základní modely. Jsou to – milovník, mudrc, bojovník a král. Odborně se těmto modelům říká archetypy a my se krátce podíváme na tyto…
více

Archanděl Michael

Třicátá třetí neděle v mezidobí nám připomíná sv. archanděla Michaela. V Bibli o něm najdeme zmínku ve třech knihách. Tou první je kniha Daniel. Daniel se v jednom svém zjevení dovídá o tom, že se bude muset utkat s andělem Peršanů – tedy andělem zlým a nepřátelským. Je mu ale také zjeveno, že nebude bojovat…
více

Chudé prostředky

Známý teolog a filosof J. Maritain říká, že církev má k dispozici prostředky bohaté a chudé. Co tím myslí? Bohaté prostředky jsou ty, které jsou vidět, dají se zmapovat, statisticky se dají porovnat. To jsou církevní stavby, lidé v kostele, sdělovací prostředky, které církev vlastní, finance – to všechno jsou prostředky bohaté. A potom zde jsou prostředky…
více