Monthly Archives: Květen 2022

Rozbitá váza

Hlavní myšlenka textů 7. neděle velikonoční, je myšlenka modlitby. Především v modlitbě jde o komunikaci s Bohem. Tato komunikace může být živá, ale může být i mrtvá. To, že se člověk modlí, že chodí do kostela a ke svátostem, to ještě neznamená, že je všechno v pořádku. Záleží na tom, do jaké míry jsou tyto skutečnosti v životě toho…
více

Otcovství

Hned pětkrát mluví Ježíš v evangeliu 6. neděle velikonoční o svém Otci, a my se alespoň na chvíli zastavíme u neustále aktuálního tématu otcovství. Být rodičem a tátou není totéž. Být rodičem není těžké, být otcem je už těžší, protože být otcem to je především duchovní role. Jeden mladý muž řekl: „Nevěřím, že Bůh je můj…
více

O lásce

Tématu lásky se věnoval už Platón. Ten napsal knihu s názvem Sympózium a byl to vlastně první větší traktát o lásce. Platón si zde klade otázku, jestli Bůh může milovat člověka. A Platón odpovídá – to je naprosto vyloučeno. Bůh podle Platóna nemůže milovat člověka, protože Bůh má všechno, jemu všechno patří, všechno je jeho, proto…
více

Papež František

Drazí bratři a sestry! V době, kdy stále vane ledový vítr války a útlaku a kdy jsme často svědky polarizace, zahájila církev synodální proces. Cítíme naléhavou potřebu jít společně a rozvíjet ducha naslouchání, účasti a sdílení. Společně se všemi muži a ženami dobré vůle chceme pomáhat vytvářet lidskou rodinu, léčit její rány a vést ji…
více