Monthly Archives: Červen 2022

O následování

Můžeme se ptát sami sebe, jak my odpovídáme na Boží volání. Bůh nám totiž každému svěřil nějaké povolání, nějaké poslání a nějaký úkol, protože skrze křest jsme součástí církve. A v církvi nejsou ti, kdo se dívají a kdo hrají. Ale v církvi všichni hrajeme, protože my všichni jsme povoláni ke službě. Někteří jsou povoláni k manželství, jiní…
více