Monthly Archives: Červen 2022

O následování

Můžeme se ptát sami sebe, jak my odpovídáme na Boží volání. Bůh nám totiž každému svěřil nějaké povolání, nějaké poslání a nějaký úkol, protože skrze křest jsme součástí církve. A v církvi nejsou ti, kdo se dívají a kdo hrají. Ale v církvi všichni hrajeme, protože my všichni jsme povoláni ke službě. Někteří jsou povoláni k manželství, jiní…
více

Eucharistie

Vlny tsunami, které zasáhly v roce 1906 pobřeží Pacifiku, měly na svědomí obrovskou katastrofu, která zasáhla mnohé oblasti. Otec Bernardin García, který tehdy pobýval v Panamě, vydal svědectví o této tragédii, která zasáhla velké území: „V jediném okamžiku zasáhla přístav obrovská vlna, která s sebou brala všechno. Lodě, které byly na břehu, byly odneseny do obrovských vzdáleností.“ Jeden…
více

O Trojici

Velký učitel Církve sv. Augustin strávil přes 30 let práce na svém spisu O Trojici a snažil se přijít na srozumitelné vysvětlení tajemství Svaté Trojice. Jednoho dne kráčel po mořském břehu a hloubal a pokoušel se pochopit tajemství Svaté Trojice, když uviděl malého chlapce, který běhal od vody tam a zpět k jamce na břehu. Chlapec…
více

Padesátý den

Letnice slavíme 50. den po Velikonocích – tyto svátky jsou vlastně naplněním Velikonoc. Oba svátky mají svůj původ v oslavách přírody: Velikonoce jsou svátky jara, letnice začátkem sklizně. Pro židy měly oba svátky spojitost s dějinami spásy. Velikonoce jsou připomínkou vyvedení z Egypta, letnice vzpomínkou na darování desatera na Sinaji. Pro nás křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení Ježíše…
více