Monthly Archives: Červenec 2022

O štědrosti

Nedávno jsem slyšel takové podobenství o boháči, který přišel k nebeské bráně a domáhal se vstupu dovnitř. Svatý Petr se ho ujal a řekl: „Pojď, ukážu ti, jak to tady vypadá a jak se tu bydlí.“ Vstoupili tedy dovnitř a šli krásnou ulicí. Teď přišli ke krásné vile. Boháč žasne, protože tak krásný dům v životě neviděl.…
více

Poselství

Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů (24. července 2022). „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žl 92,15) Moje milá, můj milý! Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (92,15) jsou dobrou zprávou, skutečným „evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, kterou můžeme světu hlásat u příležitosti druhého Světového dne prarodičů a seniorů. Jsou…
více

Proste…

Hlavní myšlenka textů 17. neděle v mezidobí je prosebná a přímluvná modlitba. V prvním čtení vidíme Abraháma, jak se přimlouvá za Sodomu a Gomoru. Tato města jsou obrazem světa. Abrahám je tedy člověkem, který se přimlouvá za svět, za jeho záchranu a spásu. Jistě – lidé říkají, že svět je zkažený a zlý. Ale svět je tu…
více

Modlitba

Modlitba k Světovému dni prarodičů a seniorů  Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, jsi mi skálou a útočištěm od mládí! Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem. Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny, které se v…
více