Monthly Archives: Srpen 2022

Rhema

V roce 2010 celý svět s napětím sledoval zprávy z Chile, kde zůstalo hluboko pod zemí uvězněno 33 horníků.  Během té doby se s nimi podařilo navázat spojení prostřednictvím potrubí. A tímto potrubím k nim byly dopraveny miniaturní Bible spolu s lupami, aby si horníci mohli číst. V každé Bibli byl zvýrazněn žalm 40, kde žalmista píše o tom, jak všechnu svoji…
více

Svatá Monika

Kdysi jsem slyšel takové přirovnání, které se mi moc líbilo, a sice že křesťanská matka, správná křesťanská maminka, je jako takový maják. Nevím, jestli jste někdy viděli maják na vlastní oči. Maják stojí pevně, nehnutě, je to symbol bezpečí. Maják zároveň svítí lodím na cestu, chrání je před nebezpečím. A totéž je vlastně role maminky.…
více

Svatý obuvník

Minulou neděli jsme slyšeli evangelium o boháči, který si nashromáždil velké zásoby, ale ještě té oni odevzdal Bohu svoji duši. Nedokázal se rozdělit a zemřel nepřipraven. Dnešní evangelium navazuje na tento příběh. Hlavní výtěžek tohoto evangelia je: získávat si poklady v nebi a být připraven. V tom byli velicí svatí – dokázali se rozdělit, byli připraveni. Svatý…
více