Monthly Archives: Září 2022

Otec Pio

Připomínáme si dnes (23. září) památku velkého Božího muže, světce zázraků, člověka, který uměl číst v lidských srdcích jako v knize, stigmatizovaného svatého – otce Pia z Pietrelciny. Tak jak to už bývá, velcí svatí měli velké problémy, a to také s církví. Problémy otce Pia začaly poté, co obdržel stigmata. Představenými byl obviňován z toho, že si stigmata sám…
více