Monthly Archives: Září 2022

Štafeta

Pro dnešní krátkou úvahu nám snad alespoň trochu může pomoci obraz ze sportovního prostředí. Mnozí z nás máme rádi lehkou atletiku a teď si představme, že se právě začal běžet štafetový běh na 4x400m. Takový závod vypadá tak, že závodník dostane na začátku běhu štafetový kolík. Když je běh odstartován, závodník oběhne svůj okruh a na…
více

Otec Pio

Připomínáme si dnes (23. září) památku velkého Božího muže, světce zázraků, člověka, který uměl číst v lidských srdcích jako v knize, stigmatizovaného svatého – otce Pia z Pietrelciny. Tak jak to už bývá, velcí svatí měli velké problémy, a to také s církví. Problémy otce Pia začaly poté, co obdržel stigmata. Představenými byl obviňován z toho, že si stigmata sám…
více

Návrat syna

Rembrandt byl už blízko smrti, když namaloval obraz Návrat marnotratného syna. Možná to byl jeden z jeho posledních. Když byl mladý, tak to byl hrdý, bezohledný, sebevědomý, mladý muž. Jako 30letý namaloval sebe a svoji ženu Saskii ve veřejném domě. Na tomto obraze není nic duchovního. Opilý, s očima toužících po radovánkách, jako by říkal: toto je…
více

První místo

Boží slovo 23. neděle v mezidobí nám připomíná, jaké jsou podmínky Ježíšova učedníka. Ježíš je opět velmi radikální: „Kdo neklade otce, matku, děti, bratry a sestry, ano i sám sebe až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.“ Co to pro nás znamená? Že Bohu v našem životě má patřit první místo, jinak nebudeme hodní Boha. To…
více