Monthly Archives: Říjen 2022

O vděčnosti

V těžkých chvílích lidé volají k Bohu. Slibují mu všechno možné i nemožné, jen když vyslyší a pomůže. A někteří, když dostanou svůj dar, o který prosili, tak potom od Boha odcházejí. Brát dary, a přitom si nevšímat Dárce, je velice zvláštní a podivné, ale přitom se to stává: nevděk za dary od Stvořitele. Psychologové říkají, že…
více

Strnulost

O moruši se říká, že může dosáhnout stáří až šest set let, a přitom prý své kořeny zavrtává stále hlouběji do země. Tento strom je tedy pro nás symbolem stálosti, pevnosti a vytrvalosti, ale zároveň i jakési strnulosti a nehybnosti. A právě tato strnulost či zabydlenost, to je pro věřícího člověka jedno z velkých nebezpečí na…
více