Monthly Archives: Duben 2023

Dobrý pastýř

Jeden kněz vyprávěl svědectví o tom, jak se stal knězem. Cítil to už během mládí, ale potom byly čím dál tím silnější jiné hlasy, až nakonec převážil hlas stát se lékařem, i když myšlenka na kněžství ho neustále pronásledovala. A tak ve svých 18 letech podal přihlášku na lékařskou fakultu. O prázdninách před nástupem na…
více

Emauzy

Vidíme dva učedníky, kteří kráčejí do Emauz, a přitom diskutují o Ježíši. A nyní si všimněme jedné zajímavé věci – diskutovat o Ježíši neznamená setkat se s ním. Oni o něm hovořili, ale nepoznávali ho. A i když se k nim Pán připojil, nepoznávali ho. Něco podobného se může stát i nám. Může se nám stát,…
více

Milosrdenství

V dřívějších dobách se v církvi kladl velký důraz na Boží spravedlnost. Také ve Francii 19. století se příliš zdůrazňovala právě Boží spravedlnost a myšlenka Božího milosrdenství tak byla hodně potlačena. Velkou zásluhu na tom, že se začalo trochu víc mluvit a přemýšlet o Božím milosrdenství, má svatá Terezie z Lisieux. Když se jako malá připravovala na první…
více

Urbi et Orbi

Drazí bratři a sestry, Kristus vstal z mrtvých! Dnes hlásáme, že On, Pán našeho života, je „vzkříšení a život“ světa (porov. Jan 11, 25). Velikonoce znamenají „přechod“, protože skrze Ježíše se uskutečnil rozhodující přechod lidstva: přechod od smrti k životu, od hříchu k milosti, od strachu k důvěře, od opuštěnosti k společenství. V něm, který je Pán času a dějin, bych chtěl…
více