Monthly Archives: Květen 2023

Letnice

Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak apoštoly, kteří se po Ježíšově nanebevstoupení vrátili do Jeruzaléma a tam se v horní místnosti „svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ V modlitbách čekali na naplnění zaslíbení, které jim Ježíš dal před svým vystoupením na nebesa.…
více

Modlitba

Učedník chtěl po svém mistru, aby ho naučil modlit se. Co je to modlitba a jak to má vlastně dělat? Mistr ho vedl do vody, tam si spolu stoupli a mistr najednou svého žáka chytil za hlavu a ponořil pod vodu. Za chvíli mladíkovi začal docházet kyslík, dusil se pod vodou a lapal po dechu.…
více

Nanebevstoupení

Timothy Dolan je americký kardinál. A on vzpomíná v jedné své knize na to, jak ještě studoval v semináři. A jak to bývalo zvykem, tak jednou zas čas mohl jet domů. A protože cesta byla dlouhá, tak on se zastavoval pravidelně na jednu noc v jednom dominikánském klášteře na přespání. Dominikáni mu poskytli nocleh a během večera se…
více