Monthly Archives: Červen 2023

Nebojte se!

Ježíš nás opět povzbuzuje. Tentokrát nám říká: „Nebojte se lidí.“ Ruský spisovatel Granin napsal knihu Století strachu. Tím názvem myslí především II. světovou válku a život v totalitním státě. Mluví zde o svém životě v Sovětském svazu ve 20. století. Píše zde o tom, že on i další, kteří patří k té starší generaci, jsou poznamenáni strachem, díky…
více

Boj s obrem

V evangeliu 11. neděle v mezidobí Ježíš posílá své učedníky na zkušenou, ale přitom je vyzbrojuje velkou mocí. Učedníci mohou uzdravovat nemocné, mohou mrtvé probouzet k životu, očišťovat malomocné a vyhánět zlé duchy. Je dobře, když tato slova budeme chápat doslova, protože Ježíš má tuto moc, ale snad se nijak neproviníme, když těmto slovům budeme…
více

Hostina

Izák Dinesen napsal v polovině minulého století povídku, která se jmenuje Babetina hostina. Tato povídka byla také zfilmována a dočkala se mnoha ocenění. Je třeba říct, že Izák Dinesen je pseudonym, pod kterým se skrývá dánská spisovatelka Karen Blixenová. Podívejme se ale blíže na tento příběh. Příběh nás zavádí do malé dánské vesničky, kde žije malá…
více

Vztahy

Na jednom kopci stál velký a krásný klášter. Žila v něm početná komunita řeholníků. Do kláštera přicházeli mladí mužové a žádali o vstup do řehole. V klášteře se slavila nádherná liturgie a turisté z daleka přijížděli, aby se účastnili mše svaté v klášterním kostele. Klášter vzkvétal a prosperoval. Po určité době se ale situace začala měnit. Klášter začal upadat.…
více