Monthly Archives: Červenec 2023

Moudrost

Král Šalomoun prosí o moudré srdce. V hebrejštině máme dva základní významy proto toto slovo. To první je slovo „bíná“. Bíná je totéž, co rozumnost. Myslí se tím především umět rozlišovat mezi dobrem a zlem neboli být rozumným člověkem. To druhé je „chochmá“. Chochmá zase mluví o moudrosti ve vztahu mezi člověkem a Bohem. A myslí…
více

Dva světy

Letos je to již potřetí, co se na přání papeže Františka slaví Světový den seniorů a prarodičů, a to o čtvrté červencové neděli. Senioři a prarodiče mají tedy svátek! Zdeněk Matějček byl naším významným dětským psychologem. Co se týká prarodičů, rodičů a vnoučat, tak píše o tom, že děti dokážou žít současně ve dvou světech…
více

Modlitba

MODLITBA K III. SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 2023    Panno Maria, Matko víry a naděje, vzore pro toto lidstvo pokřivené lhostejností, učiň mě stejně ochotným jako jsi byla ty přijmout Boží vůli, velebit a chválit jeho milosrdenství. Maria, Matko statečnosti, ty, která znáš mé srdce, nedopusť, abych ztratil odvahu. S důvěrou odevzdávám svůj život do tvých rukou.…
více

Rhema

První otázka, která nás při naslouchání dnešního evangelia napadne je, jestli byl ten rozsévač vůbec normální. Co je to za rozsévače, který rozsévá zrno na cestu, na kamenitou půdu nebo do trní. Abychom lépe pochopili práci rozsévače, je třeba si nejdříve říci, že zemědělské práce v Izraeli vypadaly a vypadají jinak než u nás. V Izraeli se…
více