Monthly Archives: Červenec 2023

O pokoře

Ježíš říká v evangeliu 14. neděle v mezidobí mimo jiné: „Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ Proto nás bude zajímat téma pokory. V prvním třech staletích, když byla doba pronásledování křesťané, křesťané se skrývali v katakombách. Mnozí byli zajati a umučeni. Vše se změnilo rokem 313 po Kristu, kdy nastává doba svobody vyznání. Křesťané už…
více

O následování

Boží slovo 13. neděle v mezidobí nám připomíná, jaké jsou podmínky Ježíšova učedníka. Ježíš je opět velmi radikální: „Kdo miluje otce, matku, děti, víc nežli mne, není mne hoden.“ Co to pro nás znamená? Že Bohu v našem životě má patřit první místo, jinak nebudeme hodní Boha. To je skutečně velký Ježíšův nárok. Jak to ale poznám,…
více