Monthly Archives: Září 2023

Radost z dávání

Téměř pravidelně chodil na mši svatou pozdě. Kněz mu říkal: “Stačí vstát o pět minut dřív a stihl byste kostel včas.“ On se ale smál: “Pane faráři, vždyť to Ježíš říká jasně, že poslední budou prvními! A dělníkům na vinici dal hospodář všem po denáru. I těm, co přišli pozdě jako já! Pán Bůh přece…
více

O napomínání

V evangeliu 23. neděle v mezidobí Ježíš říká: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima.“ To je skutečně velmi těžké a náročné téma pro každého z nás. Napomenutí bratra! Ten, koho chci napomínat, musí být můj bratr. Samozřejmě se tím myslí především bratr či sestra duchovní. A samozřejmě nesmíme zapomenout ještě na jednu…
více

Dlouhé ticho

Jak je ten život vrtkavý! Minulou neděli jsme slyšeli o tom, jak Ježíš pochválil Petra za správnou odpověď – blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův – a o něco později si Petr vyslouží ostré pokárání – jdi mi z očí, satane! Myslím, že podobně je tomu i s námi. Na jedné straně se v našem životě objevují záblesky dobra,…
více