Monthly Archives: Říjen 2023

Přikázání lásky

V evangeliu 30. neděle v mezidobí nám Ježíš připomíná přikázání lásky. Je pravda, že v Ježíšově době, v době starověku, lidem slova o lásce zněla hodně cize. O lásce se moc nemluvilo, protože starověká společnost upřednostňovala jiné hodnoty. U Římanů byl člověk více člověkem, čím víc měl moci. Ta hlavní hodnota pro Římana nebyla tedy láska, ale moc.…
více

Misijní neděle

Před 100 lety existovala v Americe velká mlékárenská společnost Bordon. Mladý Wiliam Bordon ve svých 17 letech úspěšně absolvoval školu a tatínek mu za to dal dárek. Dal mu peníze na cestu do světa s tím, že Wiliam může jet, kam chce. Mladý muž dostal tedy peníze a sluhu, ale k tomu dostal od tatínka ještě jednu věc…
více

Pozvání

Dnešní neděle (28. v mezidobí) nám předkládá podobenství o pozvání na svatební hostinu. Někdy se toto podobenství také vykládá jako podobenství o hostině, tedy mši svaté, na kterou jsme také zváni. Nás to vede k zamyšlení, jak si my chráníme sváteční den, tedy neděli. Jak vypadá naše prožívání svátečního dne? Představme si neděli v rodině. Tatínek sedí v autě…
více

Zlí vinaři

První otázka, která nás při čtení dnešního evangelia napadne, je možná tato: Když hospodáři na vinici tak záleželo, proč ji odevzdal do takových rukou? Věnoval tak důvěru lidem, kteří nakonec zabili jeho syna. Tato důvěra se nám jeví jako naprosto nemoudrý čin. Ale takový Bůh už prostě je. Je to jakási Boží slabost, se kterou…
více