Boží slovo

Hlavním tématem 3. neděle v mezidobí je Boží slovo. V knize Ruského poutníka se vypravuje o jednom vojenském kapitánovi, který měl být propuštěn ze služby, protože pil. Když to na něho přišlo, tak se nedokázal udržet. Už ho dokonce degradovali. A v té době mu dal jeden mnich takovou radu: „Když na tebe přijde pokušení, tak vezmi Bibli a čti a čti…“ Voják tomuto návodu moc nevěřil, ale protože už byl tak zoufalý, tak se chytl této rady a brzy se uzdravil. To je něco, čemu se v duchovním životě říká Lectio Divina, nebo - li božské čtení. Tedy četba Bible s vírou může uzdravit člověka. Kolik lidí bylo uzdraveno při četbě nebo při naslouchání Písmu. Jsou případy a není jich málo, kdy lidé byli uzdraveni ze svých závislostí proto, že ve chvílích pokušení začali číst Bibli. To je mocná zbraň. Jednomu z těchto závislých jeden řeholník řekl: „Ve slovech evangelia je oživující síla, protože je v nich napsáno to, co říká Bůh. Nezáleží na tom, že všemu nerozumíš, stačí, když pozorně čteš. A i když nerozumíš Božímu slovu, zlí duchové rozumí všemu, co čteš, a třesou se.“ Čili Boží slovo má tu moc uzdravit člověka i ze závislostí. Kdo ve chvíli pokušení vezme do rukou Bibli, má velkou šanci.

Stalo se to koncem II. Světové války na Okinawě. Když američtí vojáci obsadili ostrov, nalezli ho v zoufalém sociálním i mravním rozvratu. Alkoholismus, rozvody, věznice, nevěstince…Pak jednoho dne dorazili do vsi Šimbakuku, kde jim vyšli naproti dva muži, z nichž jeden měl v rukou Bibli. Samozřejmě, že Američané v tom viděli past a proto do vesnice postupovali velice opatrně. Když do ní vstoupili, tak uviděli zázrak. Obdělaná pole, čisto – všechno v naprostém protikladu k okolním vesnicím. Jeden ze starců jim to začal vysvětlovat. Před třiceti lety přišel do Šimbakuku americký misionář, který se na ostrově zastavil cestou do Japonska. Zdržel se pouze tak krátce, že stačil získat jen dva konvertity – tyto dva staré muže. Naučil je několika modlitbám, zanechal jim japonský překlad bible a vybídl je, aby podle ní žili. Bez jakýchkoliv dalších kontaktů a vedeni pouze textem Písma, proměnili tito dva muži celou vesnici. V této vesnici nebylo ani vězení, ani nevěstinec. Neexistovali zde ani opilci, ani rozvody. Lidé žili zdravě a šťastně a tato vesnice byla oázou lásky a neporušenosti. Válečný dopisovatel, který jako první psal o této vesnici, napsal: „Tak toto dokáže způsobit jediná Bible a dva staří chlapi. Možná, že my používáme k přeměně světa ty nesprávné zbraně!“ Ale my máme být přece všichni nástroji slova. To slovo se má ke mně stát a skrze mě se má stát k lidem. A jakmile se to slovo ke mně stane, pak je vyhráno. A potom to slovo vyzní i navenek.

Comments are closed.