Boží slovo

Víme, že Boží slovo je síla, která přetváří svět. Co Bůh řekne, to se stane. Na prvních stránkách Bible čteme, že Bůh řekl a stalo se. A protože Bible je také Boží slovo, má tu stejnou sílu. Když člověk čte s vírou Boží slovo, ono se k němu a v něm může stát. V knize Ruského poutníka se vypravuje o jednom vojenském kapitánovi, který měl být propuštěn ze služby, protože pil. Když to na něho přišlo, tak se nedokázal udržet. Už ho dokonce degradovali. A v té době mu dal jeden mnich takovou radu: „Když na tebe přijde pokušení, tak vezmi Bibli a čti a čti…“ Voják tomuto návodu moc nevěřil, ale protože už byl tak zoufalý, tak se chytl této rady a brzy se uzdravil. To je něco, čemu se v duchovním životě říká Lectio Divina, neboli božské čtení. Tedy četba Bible s vírou může uzdravit člověka.

Od Lectio Divina se odlišuje ještě tzv. rhema. Co je to rhema? Rhema znamená, že Bůh promluví k člověku v jeho konkrétní situaci konkrétním Božím slovem, které mu v té chvíli moc pomůže. Buďto si ten člověk uvědomí něco moc důležitého, anebo v té chvíli je přímo uzdraven. Jeden muž měl velké problémy s alkoholem. Jeho žena i tři synové už byli na pokraji sebevraždy. Ta situace už byla neúnosná. Jednoho dne on ale uslyšel v kostele Boží slovo, které říkalo, že Boží láska a dobrota jsou ještě daleko opojnější než víno. On to Boží slovo vztáhl na sebe, a dokonce přímo cítil, že to je slovo teď v této chvíli určené pro něho. V tom okamžiku byl uzdraven ze závislosti. To je rhema, Boží slovo, které mě zasáhne, osloví, a které mi pomůže. Možná, že se vám někdy něco podobného už také stalo.

Comments are closed.