Boží slovo

Stalo se to koncem II. Světové války na Okinawě. Když američtí vojáci obsadili ostrov, nalezli ho v zoufalém sociálním i mravním rozvratu. Alkoholismus, rozvody, věznice, nevěstince…

Pak jednoho dne dorazili do vsi Šimbakuku, kde jim vyšli naproti dva muži, z nichž jeden měl v rukou Bibli. Samozřejmě, že Američané v tom viděli past, a proto do vesnice postupovali velice opatrně. Když do ní vstoupili, tak uviděli zázrak. Obdělaná pole, čisto – všechno v naprostém protikladu k okolním vesnicím.

Jeden ze starců jim to začal vysvětlovat. Před třiceti lety přišel do Šimbakuku americký misionář, který se na ostrově zastavil cestou do Japonska. Zdržel se pouze tak krátce, že stačil získat jen dva konvertity – tyto dva staré muže. Naučil je několika modlitbám, zanechal jim japonský překlad bible a vybídl je, aby podle ní žili. Bez jakýchkoliv dalších kontaktů a vedeni pouze textem Písma, proměnili tito dva muži celou vesnici. V této vesnici nebylo ani vězení, ani nevěstinec. Neexistovali zde ani opilci, ani rozvody. Lidé žili zdravě a šťastně a tato vesnice byla oázou lásky a neporušenosti.

Válečný dopisovatel, který jako první psal o této vesnici, napsal: Tak toto dokáže způsobit jediná Bible a dva staří chlapi, kteří Boží slovo vzali vážně.

Comments are closed.