Den nemocných

Dnešní den nám připomíná události kolem Lurd. Příběh Bernadetty asi všichni velmi dobře známe. Přece jenom si ale můžeme připomenout několik skutečností.

První zázrak se stal v Lurdech během dvanáctého zjevení, které Bernadetta měla. Přítomno bylo asi 1500 věřících, mezi nim byl i jeden kněz. Kněží v té době ještě měli zakázáno chodit k jeskyni. Ale tento kněz nebyl o zákazu informován. Přítomna byla také jedna 39letá žena, která asi před rokem spadla ze stromu, když srážela žaludy pro prase. Při pádu si vykloubila rameno a v důsledku toho jí ochrnulo několik prstů. Teď už byla na konci svého těhotenství, když přišla do Lurd. Stalo se to tak, že tato žena ve tři hodiny ráno vnímala jakési zvláštní nutkání jít do Lurd. Vzbudila tedy své děti a spolu s nimi dorazila k jeskyni. Ve snaze ulevit si od bolesti, ponořila zchromlou ruku do ledové vody a v té chvíli mohla opět pohybovat prsty. Hned potom u ní propukly porodní bolesti, takže se musela rychle vrátit domů, kde porodila zdravého chlapce. Ten dostal jméno Jean-Baptiste, a když vyrostl, stal se knězem. Toto byl první zázrak v Lurdech, který odstartoval lavinu návštěv u pramene a také i další zázraky a uzdravení.

Kostel zde byl postaven v roce 1876, tedy necelých dvacet let po prvním zjevení. Přítomno bylo na 100 000 poutníků. Všichni čekali, že na slavnost přijede i Bernadetta, která tou dobou byla již v klášteře, ale zdravotní stav jí nedovolil, aby se slavnosti zúčastnila. Bernadetta záhy po lurdských událostech vstoupila do kláštera, kde to vůbec nebylo jednoduché. Některé sestry ji podezíraly, další jí záviděly a sestra představená ji neměla zrovna v lásce. Bernadetta zemřela ve svých 35 letech. Měla tuberu, choleru, a ještě další jiné nemoci. Díky těmto nemocen, se zastavil její růst. Když zemřela, vypadala jako dítě a měřila pouhých 137 cm. Když zemřela, tak do kláštera začaly proudit davy lidí. Lidé s sebou měli růžence, obrázky a jiné zbožné předměty a dotýkali se těla světice, aby na tuto dívku měli památku. Proto se musel pohřeb odložit a její tělo bylo vystaveno v kapli po 4 dny, protože neustále přicházeli další a další lidé.

Světový den nemocných, který dnes slavíme, tu máme díky papeži Janu Pavlu II. Za svůj život navštívil Lurdy celkem třikrát. Poprvé jako kněz v roce 1947 a potom ještě dvakrát už coby papež. Světový den nemocných potom Jan Pavel II. vyhlásil v roce 1992 a od té doby si tento den připomínáme. Poprvé se tento den slavil pochopitelně v Lurdech. A od té doby vždy 11.2. slaví papež mši svatou ve svatopetrské bazilice pro nemocné. Lidé z celého světa na vozíčkách jsou kolem oltáře. Na konci bohoslužby v bazilice zhasnou všechna světla a lidé si rozsvítí svíčky, které drží nad svými hlavami, a přitom zpívají modlitbu k Panně Marii Lurdské. Naposledy Lurdy navštívil papež Jan Pavel II. v roce 2004 a byla to jeho poslední zahraniční návštěva. To byl už nemocen a upoután na vozíček. U pramene, kam ho přivezli, se ale svatý otec nějakým způsobem vzchopil, za pomoci druhých sestoupil z vozíku, poklekl, napil se vody a rozplakal se. Bylo to jeho velké přání, ještě před smrtí navštívit Lurdy. A Bůh mu toto přání splnil! Tam ještě sloužil mši svatou za přítomnosti 1000 kněží a 100 biskupů. Když na konci mše dával požehnání, byla tam také přítomna žena, která byla dvacet let po úrazu, který se jí stal při autonehodě a od té doby musela nosit korzet. Ve chvíli, kdy přijímala požehnání od papeže, byla uzdravena. Dnes pomáhá v Lurdech jako dobrovolnice nemocným. I dnes jsou Lurdy místem, kde se dějí velké věci. Dochází k uzdravením, ale především k obrácení mnoha lidí. A to je na všech poutních místech to nejkrásnější!

Comments are closed.