Hluchoněmý

K Ježíši přivedli hluchoněmého člověka. Jistě v tomto obrovském zdravotním problému, můžeme spatřovat i duchovní stav člověka. Můžeme říci, že je to člověk, který už toho tolik slyšel o Ježíši, ale ta slova ještě stále nepronikla jeho srdce. To je ta hluchota – on slyší a neslyší. On slyší Boží slovo, ale ono se k němu nedostává. A když se ptáte toho člověka, čím to je, tak on řekne, že neví, a to je zase ta němota. To je něco, co prožívá poměrně velké množství lidí.

Jeden dědeček byl znepokojen z toho, že jeho dospívající vnuk opouští Boha. A tak jednou za ním zašel do garáže, kluk tam právě opravoval motorku a děda se ptá: „Ty, prosím tě, pověz mi, čím to je, že ztrácíš takový ten zápal pro Boha, co se to s tebou děje?“ A on povídá: „Dědo, já nevím, já to nedokážu říct. To víš, že mám všelijaké problémy s učením, s přáteli, ale neumím to vyjádřit slovy. Já se na Boha nezlobím a nic proti němu nemám…“    „A tak v čem je problém, jak to, že začínáš být vlažným křesťanem?“ „Dědo, já fakt nevím, já to nedokážu vysvětlit.“

To je ono. Poměrně častý duchovní stav hluchoněmého člověka. On slyší o Bohu, ale ono to k němu nějak neproniká a nedokáže o tom mluvit a nedokáže to vyjádřit. To je stav, který znají především mladí lidé. Tam chybí často zapálení pro Krista, naopak láska k Bohu se vytrácí a on to nedokáže popsat, ani vyjádřit.

Zvláštní je způsob uzdravení hluchoněmého z dnešního evangelia. Ježíš použije slinu, kdy se dotýká jeho jazyka. Slina je cosi intimního, je to zároveň něco, co je symbolem soucitu a především mateřství. Ježíš jedná jako otec i matka, v něm se kumuluje otcovství i mateřství. My to známe: když např. spadne malé dítě a zašpiní se na čele od bláta, co udělá maminka? Vezme kapesník, nasliní ho a tuto špínu dítěti utře. Slina je tedy krásným obrazem mateřství.

A potom jsou tu ještě ty Ježíšovy prsty, které vkládá nemocnému do uší. Co je to? Co je ten Ježíšův prst? V evangeliu čteme, že Ježíš vyháněl zlé duchy prstem Božím. A církevní otcové k tomu říkají, že tímto prstem je Duch svatý. Ježíš tedy vyhání zlé duchy pomocí Ducha svatého. Zároveň všechno uzavřené, se otvírá pomocí Ducha svatého. V evangeliu to jsou uzavřené smysly, jinak to ale mohou být třeba strachy, obavy. Duch svatý toto všechno chce otevřít. To je jeho parketa. A člověk, který udělá zkušenost s Duchem svatým a otevře se mu, tak ten se mění. Nemůže zůstat stejný. Tedy zkušenost s Duchem svatým vede ke změně života.

 

Comments are closed.