Hostina

Izák Dinesen napsal v polovině minulého století povídku, která se jmenuje Babetina hostina. Tato povídka byla také zfilmována a dočkala se mnoha ocenění. Je třeba říct, že Izák Dinesen je pseudonym, pod kterým se skrývá dánská spisovatelka Karen Blixenová. Podívejme se ale blíže na tento příběh. Příběh nás zavádí do malé dánské vesničky, kde žije malá komunita vedená jedním pastorem. Pastor má dvě dcery, které mu pomáhají s vedením komunity. Když pastor zamřel, vedení komunity převzaly jeho dvě dcery, které po celý život zůstaly svobodné a obětovaly se pro komunitu. Obě žily skromným životem, každý den měly tu stejnou chlebovou polévku a tresku. Nic jiného vlastně neznaly. Po smrti otce začala mít komunita problémy. Mnozí přestali jeden na druhého mluvit, další v sobě živili hořkost a jiní zase pýchu. Všichni tak žijí smutné životy, i když navenek dodržují přísně a přesně všechna pravidla. Vesnice se tak stane místem, kde se špatně dýchá a kde odzvonilo dobrým vztahům. Z vesnice se vytratila radost. Vztahy mezi lidmi byly na bodu mrazu.

Do vesnice ale přichází Babeta, která prchá z Francie. Mimochodem v Paříži Babeta patřila k těm nejlepším kuchařkám. U dvou sester dělá služku, která jim každý den vaří to stejné jídlo – chlebovou polévku a tresku. Když Babeta vyhraje v loterii deset tisíc franků, tak se nabídne, že udělá slavnostní hostinu u příležitosti nedožitých pastorových stých narozenin. Komunita se sejde a návrh schválí. Babeta jde připravit hostinu. Jakmile hosté ochutnají první jídlo, okamžitě poznají znamenitou kvalitu a dokonalou přípravu. Babeta nosí na stůl jeden chod za druhým. Pomalu ale jistě hostina začala prolamovat bariéry mezi lidmi, které byly velmi hluboké a trvaly již velmi dlouho. Díky dobrému jídlu a pití začali nepřátelé ustupovat ze svých pozic. Začali se navzájem oslovovat. Netrvalo dlouho a hosté se navzájem žádali o odpuštění a ochotně si odpouštěli. Dvě ženy, které spolu nemluvily mnoho let si řekly: „Bůh ti žehnej, drahá Solveig,“ a „Bůh žehnej i tobě, drahá Anno.“ Nakonec jedna ze sester začala zpívat a potom starý generál začal citovat žalm 85 o tom, jak se potkají láska, pravda, spravedlnost a pokoj. Všech se v té chvíli dotkla Boží milost. Komunita prožila uzdravení vztahů, lidé se k sobě dokázali zase přiblížit. Změnila se i Babeta. Původně se zde cítila jako cizí osoba, teď však cítí, že je doma. Všichni se vracejí domů plní radosti. Lidé na hostině prožili něco jako mystickou zkušenost.

Jestliže na hostině mohlo dojít k uzdravení vztahů, o co víc to musí platit o Boží hostině. Ježíš nás zve na svatou hostinu. Jeho tělo má tu moc, že dokáže uzdravovat vztahy. Dnes se hodně mluví o uzdravení vztahů skrze eucharistii. Eucharistický Ježíš nás tedy má spojovat. Dokonce má tu moc uzdravovat vztahy!

Comments are closed.