J. Fadelle

V roce 2015 vydal Fatimský apoštolát krásnou knihu s názvem „Cena, kterou zaplatíš.“ V soutěži Katolického týdeníku o nejlepší knihu roku 2015 vyhrála tato kniha s obrovským náskokem. Tuto knihu napsal Joseph Fadelle, což je nové jméno iráckého muslima obráceného na křesťanství, který se jmenoval Mohamed al – Saíd al – Músáví. Tento muž pochází z mocné šíitské rodiny Músáví, ze které například pocházel také ajatolláh Chomejní.
Kniha popisuje autorův skutečný příběh, jeho strastiplnou cestu od islámu ke křesťanství. Možná pro nás pro křesťany by tato kniha mohla být jakousi povinnou literaturou, abychom si lépe uvědomili určité souvislosti.
Za to, že se Joseph začal zajímat o křesťanství, za to vděčil jednomu mladému muži, se kterým byl Joseph ubytován, poté co byl odveden jako mladý muž do armády. Na pokoji se ocitl s křesťanem a díky němu se pomalu ale jistě začal zajímat o křesťanství. To bylo v roce 1987. Když se potom rodina dověděla, že jejich syn se zajímá o křesťanství, nechali ho uvěznit na několik měsíců a Joseph prožil i mučení. Pokřtěn byl až v roce 2000. Byl problém sehnat odvážného katolického kněze, Joseph prošel přípravou na křest v utajení, neměl žádného kmotra, tak nakonec za kmotra mu šel kněz. Joseph se musel skrývat před rodinou, která na něho vyhlásila fatvu, tedy trest smrti za to, že se stal křesťanem. Dokonce ho vyhledali v sousední zemi, kam se Josef ukryl i se svou rodinou. Jeho bratr a členové rodiny ho naložili do auta, vyvezli za město, tři hodiny ho ještě naposledy přemlouvali, a když Joseph neustoupil, tak namířili své zbraně. Josef uslyšel vnitřní ženský hlas, který mu řekl: „Rychle utíkej pryč.“ Dal se na útěk a to už kulky provrtávaly jeho bundu. Pak pocítil pálení v noze a padl k zemi. Když se probral, byl v nemocnici. Z nějakých nepochopitelných důvodů ho trefila pouze jedna kulka do lýtka, přičemž zranění nebylo vážné. Bylo třeba ale rychle jednat a s celou rodinou odjet pryč do bezpečí. Nakonec se Josephovi a jeho rodině podařilo uniknout díky intervenci církve a francouzské ambasády do Francie, kde Joseph žije se svou ženou, která se také stala křesťankou a svými čtyřmi dětmi. Joseph Fadelle žije v utajení pod policejním dohledem. Fatva, tedy trest smrti, stále trvá.
A teď se dostáváme k jádru celého příběhu, totiž k samotnému obrácení Josepha. Když ho jeho kamarád na vojně začal seznamovat s křesťanstvím, chtěl Joseph Bibli. To zpočátku kamarád odmítl, až Joseph o křesťanství bude vědět něco víc. Jednoho dne měl Joseph zvláštní sen. V tomto snu se ocitl na břehu potoka, širokého asi metr. Na druhé straně stál asi 40letý muž, který měl dlouhé vlasy a nepříliš hustý vous. Na sobě měl dlouhý splývající orientální šat, oči měl modrošedé. Joseph cítil, že ho přitahuje pokoj a vnitřní krása, která z tohoto muže na druhém břehu vyzařovala. Joseph se proto s tímto mužem chtěl setkat za každou cenu. Proto se odrazil, aby potok přeskočil. Na několik minut ale zůstal ve vzduchu. Připadalo mu to jako celá věčnost. Dostal strach, že se nebude moci vrátit zpátky na zem. Tajemný muž natáhl k Josephovi ruku, upřel na něho svůj laskavý pohled a řekl: „Abys mohl přeskočit potok, musíš jíst chléb života.“ Když se ráno Joseph probudil, musel myslet stále na tu zvláštní větu. Co to má znamenat? Toho rána se jeho kamarád vrátil z dovolené a slavnostně předal Josefovi Nový zákon. Joseph otevřel evangelium podle Jana, kapitolu šestou o zázračném rozmnožení chlebů a ryb. A Ježíš zde říká: „Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět.“ A najednou to Josefovi všechno docvaklo. Teď už věděl, co, nebo lépe řečeno kdo je tento chléb. V té chvíli ho ozářilo Boží světlo. Teď mu to všechno začalo dávat smysl. Na tomto příběhu je fascinující to, co dokážou lidé udělat pro svoji víru, pro Krista. A co my? Jak si vážíme Božího chleba? A nezapomeňme – jestliže chceme přeskočit potok, musíme jíst chléb života. Tedy – jestli chceš překonat těžkosti života, jestli chceš projít zkouškami života – potřebuješ Boží chléb, potřebuješ eucharistii.

Comments are closed.