Kdo chce být první

Možná jste někdy sledovali racky. Jsou to ptáci, kteří se dokážou radovat ze své svobody. Silnými tempy mávají křídly a stoupají výš a výš, až vylétnou nad všechny ostatní ptáky. Potom se spustí dolů v majestátních lopech a kruzích. Neustále se předvádí, jako by si mysleli, že je na ně zaměřena televizní kamera, která snímá jejich produkci.
Avšak v hejnu se mořský racek chová úplně jinak. Jeho majestátnost se najednou změní v neustálý zápas a krutost. Pozorujte racka a najednou uvidíte, jak se vrhá do skupiny jiných racků, provokuje rvačku, jen aby ostatním ukradl nepatrný kousek masa. Mezi racky neexistují principy dělení, ani jiné dobré mravy.

Pokud si tedy máme vybrat nějakého ptáka, který by posloužil jako model naší společnosti, není mořský racek zrovna nejlepším příkladem. Zkusme si proto všimnout chování husy. Tito pozoruhodní ptáci létají ve tvaru písmene V. Vědci zjistili, že hejno tímto způsobem cestuje o 71% rychleji a snadněji. Husa, která letí v čele „véčka“, má nejobtížnější pozici, protože je vystavena největšímu odporu vzduchu. Proto se ptáci na této vedoucí pozici každých několik minut střídají, což jim umožňuje přelétnout bez odpočinku dlouhé vzdálenosti. Bylo také vyzkoušeno, že nejsnadnější pozice je na zadních koncích rozšířeného véčka, a je obdivuhodné, že silní jedinci v hejnu dovolují mladým, slabým a starým ptákům, aby zaujali ta nejméně zatížená místa. Dokonce se předpokládá, že kejhání hejna má za účel povzbudit unavené jedince. A nadto ještě, pokud se stane, že některý pták je už příliš unaven nebo příliš nemocný a musí opustit hejno, nikdy nezůstává opuštěný. Jeden zdravý pták vždy doprovází unaveného na zem a počká s ním, dokud nemůže znovu pokračovat v letu. Tato vzorová spolupráce podle přirozených instinktů velice přispívá k přežití a k dobré pohodě celého hejna.

Mořský racek nás učí, abychom mysleli sami na sebe. Jeho heslo se dá shrnout do jedné věty: „Starej se pouze sám o sebe.“ Avšak husy nás nutí k něčemu daleko většímu a hlubšímu: učí nás být s druhými a pro druhé. S rodinou bratří a sester totiž doletíme dál, než by se nám to kdy podařilo jako jednotlivci. A když už letíme, pomáháme svým úsilím i každému dalšímu členu rodiny.

Co je tedy lepší? Být raději rackem, tím, kdo chce být největší a myslí především sám na sebe? Anebo být husou divokou, která myslí především na ty druhé a jim slouží?
Ježíš se posadil a řekl: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“

Comments are closed.