Křest v Duchu

V souvislosti s osobou Ducha svatého se velice často mluví o tzv. křtu v Duchu svatém. Co to ale znamená, a co tím vlastně myslí? Co je to ten křest v Duchu svatém?

Nejedná se o žádný druhý křest v tom slova smyslu, že člověk by musel být znovu polit vodou o znovu pokřtěn. Křest v tomto slova smyslu je pouze jeden. Křest v Duchu svatém ale znamená, že Duch svatý v nás ožije, že v nás ožije všechno to, co jsme při křtu dostali.

Představte si, že když jste se narodili, zřídili vám vaši rodiče bankovní účet a na něj uložili obrovskou sumu peněz. V tu chvíli jste se stali člověkem, který vlastní poklad. Pořád jste ale ještě dítě, nic o těchto skutečnostech nevíte a nerozumíte jim. Nicméně peníze jsou vaše a nikdo se jich nemůže dotknout, protože jsou vázány na vaše jméno. Jste bohatí, ale nevíte o tom.

Mezitím jste vyrostli a žijete v chudobě. Najednou za vámi někdo přijde a řekne: „Víš o tom, že máš v bance uložený poklad?“ „Cože, poklad v bance?“ Jdete do banky a zjistíte, že na vašem účtu je velké množství peněz. V tu chvíli se váš život úplně změní. Už nemusíte žít jako chudák. Byli jste sice bohatí i předtím, ale neuvědomovali jste si to.

Takovým způsobem může vypadat i křest v Duchu svatém. Jsme bohatí od chvíle svého křtu, ale nevěděli jsme o tom, nebo lépe řečeno neuvědomovali jsme si, jakou hodnotu jsme dostali. Proto jsme žili život chudých lidí a vyhledávali jsme všelijaké zážitky.

Ale potom se něco v našem životě změnilo. Uvědomili jsme si, jaký poklad máme ve svých rukou. Uvědomili jsme si, že se už nemusíme shánět po všelijakých zážitcích, abychom v srdci prožívali radost. To je křest v Duchu svatém: vstup do světla Ducha a začátek nového stylu života. Duch svatý v člověku ožil!

Co se stane, když člověk neprodělá tento křest v Duchu? Co se stane, když v něm tyto Boží skutečnosti nebudou živé? Jednoduše řečeno – v něm to bude mrtvé. Může se stát, že se člověk hodně modlí, ale ta modlitba je mrtvá. Může se stát, že v kostele je hezká liturgie, hezké zpěvy, ale je to mrtvé. Aby tyto skutečnosti byly živé, tak je potřeba křest v Duchu svatém.

Dá se nějak poznat křest v Duchu svatém? Jistě, těch ukazatelů je mnoho. Ten první je v tom, že člověk se snaží radikálně následovat Ježíše. Ten člověk říká Ježíši „ano.“ Dalším rysem je láska k církvi. Jistě, i v církvi se ledacos musí změnit, ale nejdříve se musíme změnit my sami. V životě člověka se změní chápání svátostí. Ten člověk už jinak chápe svátost smíření, stejně tak i jeho účast na mši svaté je úplně jiná. K němu to mluví, v jeho životě to je živé.

Křest v Duchu svatém tedy znamená, že všechny Boží skutečnosti, Boží věci v nás ožijí, budou k nám mluvit, budou plné života, a to změní i náš přístup k modlitbě, ke mši i ke svátostem. Nebude to už nic mrtvého, ale bude to něco, z čeho budu čerpat sílu.

Comments are closed.