Kristoterapie

Protože jsou dnes rodinné vztahy hodně narušené, vyhledávají lidé často odbornou pomoc. Navštěvují psychology, psychiatry a prodělávají terapie. Tato pomoc je důležitá, pomůže člověku, aby se s tím či oním dokázal vyrovnat, a aby to dokázal zvládat. Existuje také ale něco, čemu se říká kristoterapie. V čem spočívá a jak se dělá? Je to velice prosté. Každé slovo, které Ježíš řekl, je stále živé, a proto se snažíme události svého života spojovat s Božím slovem a s událostmi Bible. V určitých chvílích našeho života potom tyto události a slova ožijí a pomohou nám k terapii.

O svátku Svaté rodiny se můžeme také o něco podobného pokusit a prodělat tzv. zkušenost Betléma. V této chvíli tedy chceme v sobě oživit to, co se stalo v Betlémě, zvláště proto, aby došlo k uzdravení našeho vztahu k matce a otci. Právě zkušenost Betléma nám v tom může pomoci.

Představme si krásnou zelenou louku a sebe jako malé dítě, které si hraje na této louce. Přichází Ježíš a bere tě za ruku. Můžeš si představit sebe jako malou holčičku nebo chlapečka. Ježíš tě radostně vede do Betléma k malé jeskyni. Vstupuješ spolu s ním dovnitř. Jsou tam dva mladí lidé, kteří sedí – jsou to Maria a Josef. Mezi nimi se nacházejí jesličky a v nich leží malé dítě. To dítě jsi ty. Maria tě jemně bere do svých rukou. Můžeš se cítit uvolněně. Objímá tě, líbá, je šťastná, že jsi chlapeček nebo holčička, je šťastná, že jsi tím, kým jsi, nazývá tě jménem, líbí se jí tvoje jméno, je pyšná, že tě může ukázat druhým lidem. Můžeš se u ní cítit dobře a pohodlně. Blízko Marie sedí ještě jedna žena, je to tvoje matka a Marie tě pomalu a jemně ukládá do rukou tvé matky. Tvoje matka tě tiskne k hrudi. Je na tebe pyšná, objímá tě a každému o tobě povídá. Možná, že se necítíš dobře v rukách své matky, necítíš se pohodlně a možná pláčeš. Ježíš pokládá své ruce na tebe a dotýká se ran, které jsi dostal od své matky. Uzdravuje tak chvíle početí, těhotenství, narození a dětství. Ježíš ti říká: „Neboj se, co ti chybí, já ti doplňuji.“

Teď je na řadě Josef. Josef tě drží v rukou. Objímá tě a volá tvým jménem. Usmívá se na tebe a ty na něho. Můžeš se cítit pohodlně. Vedle Josefa stojí mladý muž. To je tvůj otec. A Josef tě odevzdává do rukou otce. Otec tě objímá, nazývá tě jménem. Možná se necítíš dobře v náručí svého otce, možná máš pocit, jako bys tam nepatřil, možná pláčeš. Přichází Ježíš, pokládá na tebe svoje ruce a uzdravuje rány, které pochází z tvého vztahu s otcem. Uzdravuje tvé početí, narození i dětství. Naplňuje nedostatek lásky, který možná byl ve vztahu s otcem a dává ti celistvost. Nyní skáčeš do Ježíšovy náruče a Ježíš tě přivádí k matce i otci. Dívá se na tebe a ptá se tě: „Chceš odpustit mamince i tatínkovi? Chceš si je vybrat za matku a otce?“ S pomocí Marie si chci vybrat tuto ženu za svoji matku a s pomocí Josefa si chci vybrat tohoto muže za svého otce.

Postupně vidíš stále větší světlo. Vycházíš z jeskyně a díváš se do budoucnosti. Už jsi svobodným Božím dítětem. Už nemáš žádné negativní vazby s mámou nebo tátou. Odevzdáváš své rodiče do Božích rukou. Jestli už zemřeli, ať jim dá Pán věčnou slávu, jestli žijí, ať jim dá Pán zdraví duše i těla. Ať je můj vztah k nim vždycky zdravý skrze moc Ducha svatého, skrze Ježíšovo narození, skrze Marii i Josefa. Amen. (podle E. V.)

Comments are closed.